SÁCH - Thực Hành Cắt Gọt Kim Loại Trên Máy Tiện Và Máy Phay (Nguyễn Chí Bảo & Các TG)Ngày nay, khi khoa học và công nghệ phát triển, máy móc dần dần đã thay thế sức lao động của con người, vì vậy sản xuất máy móc là một yêu cầu tất yếu của một nền công nghiệp. 

Hầu hết máy móc đều được cấu thành từ nhiều chi tiết máy, và các chi tiết máy đều phải qua quá trình gia công. Bởi vậy, bất kì một sinh viên ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề cơ khí nào cũng đều cần phải học và thực hành cắt gọt kim loại trên máy công cụ. Để đáp ứng nhu cầu học tập đó, tập thể giáo viên trong bộ môn Thực hành Cắt gọt Kim loại – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn cuốn sách “Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay”. Nội dung cuốn sách đề cập tới : những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại, chế độ cắt, máy tiện, các trang bị công nghệ trên máy tiện, dao tiện, máy phay, đồ gá phay, các loại dao phay, phương pháp gá dao lên máy, một số dụng cụ đo và kiểm tra thông dụng, đặc biệt giới thiệu về các phương pháp thực hành gia công trên máy tiện và thực hành gia công trên máy phay.

Căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà nhà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực hành cụ thể.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOADNgày nay, khi khoa học và công nghệ phát triển, máy móc dần dần đã thay thế sức lao động của con người, vì vậy sản xuất máy móc là một yêu cầu tất yếu của một nền công nghiệp. 

Hầu hết máy móc đều được cấu thành từ nhiều chi tiết máy, và các chi tiết máy đều phải qua quá trình gia công. Bởi vậy, bất kì một sinh viên ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề cơ khí nào cũng đều cần phải học và thực hành cắt gọt kim loại trên máy công cụ. Để đáp ứng nhu cầu học tập đó, tập thể giáo viên trong bộ môn Thực hành Cắt gọt Kim loại – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn cuốn sách “Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay”. Nội dung cuốn sách đề cập tới : những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại, chế độ cắt, máy tiện, các trang bị công nghệ trên máy tiện, dao tiện, máy phay, đồ gá phay, các loại dao phay, phương pháp gá dao lên máy, một số dụng cụ đo và kiểm tra thông dụng, đặc biệt giới thiệu về các phương pháp thực hành gia công trên máy tiện và thực hành gia công trên máy phay.

Căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà nhà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực hành cụ thể.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: