TÀI LIỆU - Thiết kế dao chuốt lỗ then hoaYêu cầu:Tính toán thiết kế dao chuốt lỗ then hoa có chiều dài lỗ chuốt L=30mm, vật liệu làm lỗ then hoa: CT45 có σb=750Mpa (≈75KG/mm2), kích thước lắp ghép: D-10x92x98x14

Profin lỗ then hoa

Theo yêu cầu ta có các thông số dao chuốt lỗ then hoa như sau:

o Chiều dài lỗ chuốt: L=30mm

o Định tâm theo đường kính ngoài D

o Số răng: Z=10

o Đường kính trong: d=92mm

o Đường kính ngoài: D=98mm

o Lắp ghép theo yếu tố định tâm: 

o Cấp chính xác gia công cần đạt: H7

o Chiều rộng then: B=14mm

o Vật liệu chế tạo: Thép CT45
LINK DOWNLOADYêu cầu:Tính toán thiết kế dao chuốt lỗ then hoa có chiều dài lỗ chuốt L=30mm, vật liệu làm lỗ then hoa: CT45 có σb=750Mpa (≈75KG/mm2), kích thước lắp ghép: D-10x92x98x14

Profin lỗ then hoa

Theo yêu cầu ta có các thông số dao chuốt lỗ then hoa như sau:

o Chiều dài lỗ chuốt: L=30mm

o Định tâm theo đường kính ngoài D

o Số răng: Z=10

o Đường kính trong: d=92mm

o Đường kính ngoài: D=98mm

o Lắp ghép theo yếu tố định tâm: 

o Cấp chính xác gia công cần đạt: H7

o Chiều rộng then: B=14mm

o Vật liệu chế tạo: Thép CT45
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: