Thiết kế hạng mục cấp thoát nước chung cư Petroland quận 2 TP HCM (Thuyết minh + Bản vẽ)Dự án xây dựng chung cư cao tầng  tại lô Ma khu dân cư bình   trưng đông phường bình trưng đông , quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Dự án có qui mô xây dựng mới 1 tầng hầm , 2 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ  

Các vấn đề chung :

Căn cứ nhu cầu sử dụng  nước của công trình.

Căn cứ các bản vẽ khai triển, thiết kế kiến trúc chi tiết.

Thuyết minh này dùng mô tả thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho công trình, bao gồm:

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

+ Hệ thống thoát nước mưa

+ Hệ thống thoát nước tầng hầm

+ Hệ thống xử lý nước thải cục bộ (bể tự hoại)
NỘI DUNG:


PHẦN 1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ 4

1. CƠ SỞ THIẾT KẾ 4

1.1. Mô tả công trình : 4

1.2. Các quy phạm, tiêu chuẩn được áp dụng 4

1.3. Các quy định sử dụng ống. 4

2. CẤP NƯỚC: 4

2.1. Nguồn nước: 4

2.2. Nhu cầu cần nước của khu chung cư: 4

2.3. Hồ sơ thiết kế nước chữa cháy và báo cháy: 5

2.4. Đồng hồ nước cho công trình: 5

2.5. Hồ trữ nước: 5

2.6. Trạm bơm nước: 6

2.7. Ống đứng cấp nước cho 1 lốc (1nửa chung cư): 6

2.8. Giải pháp thiết kế cấp nước: 6

3. THOÁT NƯỚC: 7

3.1. Hướng thoát nước chính: 7

3.2. Thoát nước mưa: 7

3.3. Lượng nước thải sinh hoạt: 7

3.4. Vật liệu và tiết diện ống cho hệ thống thoát: 8

PHẦN 2: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 11

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC 11

1.1. MÔ TẢ DỰ ÁN 11

1.2. MÔ TẢ DỊCH VỤ 11

1.3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ SỬ DỤNG 11

1.4. PHẠM VI CÔNG VIỆC 11

1.5. DANH MỤC BẢN VẼ 12

2. PHỐI HỢP VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NHÀ THẦU KHÁC 13

2.1. PHỐI HỢP 13

2.2. CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NHÀ THẦU KHÁC 13

3. YÊU CẦU THIẾT KẾ 14

3.1. CÁC YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN 14

3.2. CÁC TIÊU CHUẨN 14

3.3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 15

4. CÁC YÊU CẦU CHUNG 15

4.1. KIỂM TRA CÔNG TRƯỜNG 15

4.2. CÁC YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC 15

4.3. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 15

4.4. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ BẢN VẼ 15

4.5. CÁC MÂU THUẪN VÀ THIẾU SÓT 15

4.6. THI CÔNG CÁC LỖ MỞ 16

4.7. VỊ TRÍ CÁC LỖ MỞ RA BÊN NGOÀI VÀ VỊ TRÍ THIẾT BỊ 16

4.8. PHỐI HỢP TRONG LẮP ĐẶT 16

4.9. THIẾT BỊ VÀ CÔNG VIỆC BẢO HÀNH 16

4.10. BẢN VẼ THI CÔNG 16

4.11. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 16

4.12. SỰ KHÔNG CHUẨN XÁC CỦA THIẾT BỊ 16

4.13. THIẾT BỊ NGUYÊN CỤM 17

4.14. MẪU VẬT TƯ 17

4.15. SỰ GIAO THOA VÔ TUYẾN 17

4.16. TAY NGHỀ VÀ VẬT LIỆU 17

4.17. ĐỀ PHÒNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG 18

4.18. HỆ DÀN GIÁO VÀ THIẾT BỊ NÂNG 18

4.19. CHÈN KHE HỞ 18

4.20. MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ NÚT BỊT 18

4.21. LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN 19

4.22. VỆ SINH VÀ CHUYỂN RÁC KHỎI CÔNG TRƯỜNG 19

4.23. KÍCH THƯỚC 19

4.24. XỬ LÝ CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG 19

4.25. ỐNG CHỜ 19

4.26. CÔNG TÁC BỊT ĐẦU ỐNG 20

4.27. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ TY TREO & GIÁ ĐỠ 20

4.28. MÀU SẮC ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG ỐNG 20

4.29. ĐỘ DỐC 20

4.30. CÁC ỐNG HIỆN HỮU, ỐNG THẢI VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC 20

4.31. CÁC HẠNG MỤC HIỆN HỮU 20

4.32. XỬ LÝ CÁCH ÂM CHO HỆ ĐƯỜNG ỐNG 21

5. VẬT LIỆU 21

5.1. TỔNG QUÁT 21

5.2. ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN 21

5.3. VẬT LIỆU NỐI 21

5.4. VAN 22

5.5. CÁC HẠNG MỤC KHÁC 22

5.6. CÁCH ÂM CHO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC MƯA TRÊN MẶT ĐẤT 23

6. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 23

6.1. TỔNG QUÁT 23

6.2. VẬT LIỆU 23

6.3. CÔNG VIỆC BÊN NGOÀI CÔNG TRÌNH 23

6.4. ĐÀO ĐẤT 23

6.5. ĐẶT ỐNG 23

6.6. NỀN ĐẶT ỐNG 24

6.7. LẮP ĐẤT LẠI 24

6.8. HỐ THĂM 24

6.9. KIỂM TRA 24

6.10. HỐ GA BƠM THOÁT NƯỚC 24

7. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH VÀ THÔNG HƠI 25

7.1. ỐNG THÔNG HƠI VÀ THOÁT NƯỚC THẢI 25

7.2. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH 25

8. MẠNG NƯỚC LẠNH 26

8.1. TỔNG QUÁT 26

8.2. ĐỒNG HỒ ĐO 26

8.3. ĐƯỜNG ỐNG 26

8.4. VÒI NƯỚC 27

8.5. BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT 27

8.6. BƠM TĂNG ÁP BỒN ÁP LỰC 27

8.7. VAN GIẢM ÁP 27

9. MẠNG VAN XẢ 27

9.1. TỔNG QUÁT 27

9.2. VAN XẢ 27

9.3. THỬ NGHIỆM 27

10. THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU 27

10.1. THỬ NGHIỆM 27

10.2. HOÀN TẤT 27

10.3. THỬ NGHIỆM TỔNG QUÁT 28

10.4. THỬ NGHIỆM THỦY TĨNH 28

11. DỊCH VỤ VÀ BẢO TRÌ 28

11.1. PHẠM VI 28

11.2. DỊCH VỤ 28

11.3. BÁO CÁO 29

12. SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 29

12.1. TỔNG QUÁT 29

12.2. NỘI DUNG SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 29

12.3. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 30

LINK DOWNLOADDự án xây dựng chung cư cao tầng  tại lô Ma khu dân cư bình   trưng đông phường bình trưng đông , quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Dự án có qui mô xây dựng mới 1 tầng hầm , 2 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ  

Các vấn đề chung :

Căn cứ nhu cầu sử dụng  nước của công trình.

Căn cứ các bản vẽ khai triển, thiết kế kiến trúc chi tiết.

Thuyết minh này dùng mô tả thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho công trình, bao gồm:

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

+ Hệ thống thoát nước mưa

+ Hệ thống thoát nước tầng hầm

+ Hệ thống xử lý nước thải cục bộ (bể tự hoại)
NỘI DUNG:


PHẦN 1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ 4

1. CƠ SỞ THIẾT KẾ 4

1.1. Mô tả công trình : 4

1.2. Các quy phạm, tiêu chuẩn được áp dụng 4

1.3. Các quy định sử dụng ống. 4

2. CẤP NƯỚC: 4

2.1. Nguồn nước: 4

2.2. Nhu cầu cần nước của khu chung cư: 4

2.3. Hồ sơ thiết kế nước chữa cháy và báo cháy: 5

2.4. Đồng hồ nước cho công trình: 5

2.5. Hồ trữ nước: 5

2.6. Trạm bơm nước: 6

2.7. Ống đứng cấp nước cho 1 lốc (1nửa chung cư): 6

2.8. Giải pháp thiết kế cấp nước: 6

3. THOÁT NƯỚC: 7

3.1. Hướng thoát nước chính: 7

3.2. Thoát nước mưa: 7

3.3. Lượng nước thải sinh hoạt: 7

3.4. Vật liệu và tiết diện ống cho hệ thống thoát: 8

PHẦN 2: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 11

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC 11

1.1. MÔ TẢ DỰ ÁN 11

1.2. MÔ TẢ DỊCH VỤ 11

1.3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ SỬ DỤNG 11

1.4. PHẠM VI CÔNG VIỆC 11

1.5. DANH MỤC BẢN VẼ 12

2. PHỐI HỢP VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NHÀ THẦU KHÁC 13

2.1. PHỐI HỢP 13

2.2. CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NHÀ THẦU KHÁC 13

3. YÊU CẦU THIẾT KẾ 14

3.1. CÁC YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN 14

3.2. CÁC TIÊU CHUẨN 14

3.3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 15

4. CÁC YÊU CẦU CHUNG 15

4.1. KIỂM TRA CÔNG TRƯỜNG 15

4.2. CÁC YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC 15

4.3. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 15

4.4. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ BẢN VẼ 15

4.5. CÁC MÂU THUẪN VÀ THIẾU SÓT 15

4.6. THI CÔNG CÁC LỖ MỞ 16

4.7. VỊ TRÍ CÁC LỖ MỞ RA BÊN NGOÀI VÀ VỊ TRÍ THIẾT BỊ 16

4.8. PHỐI HỢP TRONG LẮP ĐẶT 16

4.9. THIẾT BỊ VÀ CÔNG VIỆC BẢO HÀNH 16

4.10. BẢN VẼ THI CÔNG 16

4.11. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 16

4.12. SỰ KHÔNG CHUẨN XÁC CỦA THIẾT BỊ 16

4.13. THIẾT BỊ NGUYÊN CỤM 17

4.14. MẪU VẬT TƯ 17

4.15. SỰ GIAO THOA VÔ TUYẾN 17

4.16. TAY NGHỀ VÀ VẬT LIỆU 17

4.17. ĐỀ PHÒNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG 18

4.18. HỆ DÀN GIÁO VÀ THIẾT BỊ NÂNG 18

4.19. CHÈN KHE HỞ 18

4.20. MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ NÚT BỊT 18

4.21. LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN 19

4.22. VỆ SINH VÀ CHUYỂN RÁC KHỎI CÔNG TRƯỜNG 19

4.23. KÍCH THƯỚC 19

4.24. XỬ LÝ CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG 19

4.25. ỐNG CHỜ 19

4.26. CÔNG TÁC BỊT ĐẦU ỐNG 20

4.27. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ TY TREO & GIÁ ĐỠ 20

4.28. MÀU SẮC ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG ỐNG 20

4.29. ĐỘ DỐC 20

4.30. CÁC ỐNG HIỆN HỮU, ỐNG THẢI VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC 20

4.31. CÁC HẠNG MỤC HIỆN HỮU 20

4.32. XỬ LÝ CÁCH ÂM CHO HỆ ĐƯỜNG ỐNG 21

5. VẬT LIỆU 21

5.1. TỔNG QUÁT 21

5.2. ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN 21

5.3. VẬT LIỆU NỐI 21

5.4. VAN 22

5.5. CÁC HẠNG MỤC KHÁC 22

5.6. CÁCH ÂM CHO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC MƯA TRÊN MẶT ĐẤT 23

6. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 23

6.1. TỔNG QUÁT 23

6.2. VẬT LIỆU 23

6.3. CÔNG VIỆC BÊN NGOÀI CÔNG TRÌNH 23

6.4. ĐÀO ĐẤT 23

6.5. ĐẶT ỐNG 23

6.6. NỀN ĐẶT ỐNG 24

6.7. LẮP ĐẤT LẠI 24

6.8. HỐ THĂM 24

6.9. KIỂM TRA 24

6.10. HỐ GA BƠM THOÁT NƯỚC 24

7. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH VÀ THÔNG HƠI 25

7.1. ỐNG THÔNG HƠI VÀ THOÁT NƯỚC THẢI 25

7.2. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH 25

8. MẠNG NƯỚC LẠNH 26

8.1. TỔNG QUÁT 26

8.2. ĐỒNG HỒ ĐO 26

8.3. ĐƯỜNG ỐNG 26

8.4. VÒI NƯỚC 27

8.5. BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT 27

8.6. BƠM TĂNG ÁP BỒN ÁP LỰC 27

8.7. VAN GIẢM ÁP 27

9. MẠNG VAN XẢ 27

9.1. TỔNG QUÁT 27

9.2. VAN XẢ 27

9.3. THỬ NGHIỆM 27

10. THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU 27

10.1. THỬ NGHIỆM 27

10.2. HOÀN TẤT 27

10.3. THỬ NGHIỆM TỔNG QUÁT 28

10.4. THỬ NGHIỆM THỦY TĨNH 28

11. DỊCH VỤ VÀ BẢO TRÌ 28

11.1. PHẠM VI 28

11.2. DỊCH VỤ 28

11.3. BÁO CÁO 29

12. SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 29

12.1. TỔNG QUÁT 29

12.2. NỘI DUNG SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 29

12.3. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 30

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: