THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XÍCH TẢI (Phan Đại Nghĩa)Hệ thống dẫn động gồm: 

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG  GVHD: VŨ NHƯ PHAN THIỆN 

SVTH: Phan Đại Nghĩa –1911686   Đề8 – Phương án 4

Hoàng Anh Ngọc - 1914335   

1- Động cơ điện  2- Nối trục  3-Hộp giảm tốc bánh răng nghiêng 1 cấp 

4- Bộ truyền xích  5-Xích tải  6-Bộphận căng xích.

Số liệu thiết kế: 

-  Lực vòng xích tải, F(N): 9000 

-  Vận tốc xích tải, v (m/s): 0,5 

-  Bước xích tải p(mm): 50 

-  Số răng đĩa xích tải z (răng): 10

-  Góc nghiêng xích tải θo: 30

-  Thời gian phục vụ L (năm): 7 

-  Quay 1 chiều, làm việc 2 ca. 

(Làm việc 300 giờ/năm, 8 giờ/ca)


LINK DOWNLOADHệ thống dẫn động gồm: 

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG  GVHD: VŨ NHƯ PHAN THIỆN 

SVTH: Phan Đại Nghĩa –1911686   Đề8 – Phương án 4

Hoàng Anh Ngọc - 1914335   

1- Động cơ điện  2- Nối trục  3-Hộp giảm tốc bánh răng nghiêng 1 cấp 

4- Bộ truyền xích  5-Xích tải  6-Bộphận căng xích.

Số liệu thiết kế: 

-  Lực vòng xích tải, F(N): 9000 

-  Vận tốc xích tải, v (m/s): 0,5 

-  Bước xích tải p(mm): 50 

-  Số răng đĩa xích tải z (răng): 10

-  Góc nghiêng xích tải θo: 30

-  Thời gian phục vụ L (năm): 7 

-  Quay 1 chiều, làm việc 2 ca. 

(Làm việc 300 giờ/năm, 8 giờ/ca)


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: