THIẾT KẾ MẠCH ĐO NỒNG ĐỘ BỤI (ĐH MỎ ĐỊA CHẤT)Ngày nay nhu cầu đo các thông số , số liệu của các thiết bị các đại lượng của môi trường xung quanh ta ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đo . Ví dụ đo nhiệt độ , độ ẩm , điện áp … Và cùng với đó cũng có rất nhiều phương pháp đi như đo trực tiếp , đo gián tiếp qua cảm biến , qua các giá trị có liên quan. 

   

Trong điều kiện không khí ô nhiễm ngày càng gia tăng ở các thành lớn như Hà Nội thì việc biết được nồng độ bụi trong không khí như bây giờ là điều hết sức cần thiết . Và để đo được nồng độ bụi cũng có rất nhiều nhiều phương pháp đo một trong số đó là dùng cảm biến bụi như : cảm biến đo nồng độ bụi GP2Y1010AUOF, hay dòng cảm biếnGP2Y1014AU0F …. Nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cảm biến GP2Y1010AU0F để nồng độ bụi… Tuy nhiên do kiến thức chuyên môn còn hạn chế, tài liệu tham khảo có giới hạn nên còn xảy ra nhiều sai sót. Chúng em rất mong mong thầy và các bạn góp ý bổ sung để bản đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn và giúp chúng em hiểu biết hơn trong quá trình học tập tiếp theo. cảm ơn các bạn đã chú ý đọc !NỘI DUNG:MỤC LỤC 4

LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 8

1.1 Lý do chọn đề tài 8

1.2 Yêu cầu chức năng của đề tài 8

1.3 Kế hoạch thực hiện và phân chia công việc 8

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9

Chương2. 9

2.1. Thiết kế phần cứng 9

2.1.1. Sơ đồ khối hệ thống 9

2.1.2. Khối mạch vào 9

2.1.3. Khối biến đổi 9

2.1.4. Khối hiển thị 9

2.2. Thiết kế phần mềm 9

2.3. Hình ảnh thật sản phẩm 9

CHƯƠNG 3: KÊT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

PHỤ LỤC A: ĐÓNG GÓP CÁC THÀNH VIÊN 12

PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE 13


LINK DOWNLOADNgày nay nhu cầu đo các thông số , số liệu của các thiết bị các đại lượng của môi trường xung quanh ta ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đo . Ví dụ đo nhiệt độ , độ ẩm , điện áp … Và cùng với đó cũng có rất nhiều phương pháp đi như đo trực tiếp , đo gián tiếp qua cảm biến , qua các giá trị có liên quan. 

   

Trong điều kiện không khí ô nhiễm ngày càng gia tăng ở các thành lớn như Hà Nội thì việc biết được nồng độ bụi trong không khí như bây giờ là điều hết sức cần thiết . Và để đo được nồng độ bụi cũng có rất nhiều nhiều phương pháp đo một trong số đó là dùng cảm biến bụi như : cảm biến đo nồng độ bụi GP2Y1010AUOF, hay dòng cảm biếnGP2Y1014AU0F …. Nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cảm biến GP2Y1010AU0F để nồng độ bụi… Tuy nhiên do kiến thức chuyên môn còn hạn chế, tài liệu tham khảo có giới hạn nên còn xảy ra nhiều sai sót. Chúng em rất mong mong thầy và các bạn góp ý bổ sung để bản đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn và giúp chúng em hiểu biết hơn trong quá trình học tập tiếp theo. cảm ơn các bạn đã chú ý đọc !NỘI DUNG:MỤC LỤC 4

LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 8

1.1 Lý do chọn đề tài 8

1.2 Yêu cầu chức năng của đề tài 8

1.3 Kế hoạch thực hiện và phân chia công việc 8

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9

Chương2. 9

2.1. Thiết kế phần cứng 9

2.1.1. Sơ đồ khối hệ thống 9

2.1.2. Khối mạch vào 9

2.1.3. Khối biến đổi 9

2.1.4. Khối hiển thị 9

2.2. Thiết kế phần mềm 9

2.3. Hình ảnh thật sản phẩm 9

CHƯƠNG 3: KÊT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

PHỤ LỤC A: ĐÓNG GÓP CÁC THÀNH VIÊN 12

PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE 13


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: