Thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Hứa Trọng Khiêm)

 


NỘI DUNG


Đề tài: Thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) có công suất đầu trục Pđm = 750 w, có sốrãnh là 12 và sốcực là 10, tốc độ định mức nđm= 600v/p, hiệu suất ŋ=0,8, Điện áp một chiều Vdc=127 V


 


NỘI DUNG


Đề tài: Thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) có công suất đầu trục Pđm = 750 w, có sốrãnh là 12 và sốcực là 10, tốc độ định mức nđm= 600v/p, hiệu suất ŋ=0,8, Điện áp một chiều Vdc=127 V


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: