Tìm hiểu tổng quan về pin Lithium ionViệc cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và tái tạo các nguồn năng lượng đã và đang là những vấn đề được quan tâm đặc biệt cho cuộc sống hiện tại và trong tuơng lai của con người. Các yêu cầu đặt ra hiện nay là cần phải tạo ra các nguồn năng lượng sạch, không gây ra tác hại với môi trường. Có nhiều biện pháp được đưa ra để đáp ứng những yêu cầu đó như sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió…và một trong các biện pháp đó là tích trữ năng lượng dưới dạng điện năng, có thể tích trữ điện năng nhờ các loại pin hoặc ăcquy.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ điện tử dẫn đến sự ra đời hàng loạt các loại thiết bị không dây ( máy tính xách tay, điện thoại di động …) Để đảm bảo các thiết bị hoạt động đuợc tốt cần phải có những nguồn năng lượng phù hợp, có dung lượng lớn, hiệu suất cao, có thể dùng lại nhiều lần và đặc biệt gọn nhẹ, an toàn.

Việc ra đời các loại pin đã đáp ứng được phần nào các yêu cầu trên. Trong nhiều năm NiCd ( Nikel Cadimium ) là loại duy nhất thích hợp. Nửa đầu những năm 90 của thế kỉ trước, trên thị trường bắt đầu xuất hiện pin NiMH 

( Nikel Metal Hydride ) do NiCd gây ô nhiễm môi trường. Và từ năm 2000 pin NiMH được thay thế dần bằng pin Lithium ion ( Li-ion ). Năm 2003 thị trường pin toàn cầu đoạt danh thu 30 tỉ USD và vẫn tiếp tục tăng cường, với pin Li-ion mức tăng trưởng đạt từ 6%   8%.

Mặc dù đã được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường nhưng những công trình khoa học nghiên cứu về  pin Li-ion vẫn được tiếp tục tiến hành nhằm nâng cao chất lượng của pin và giảm giá thành sản phẩm.Đề tài khóa luận tốt nghiệp của tôi đi vào: “tìm hiểu tổng quan về pin Lithium ion “ 

 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu

 - Hiểu rõ hơn quá trình điện hóa và các phản ứng xảy ra trên các điện cực.

 - Đưa ra được cái nhìn tổng quan về pin Li-ion.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Khóa luận nghiên cứu tổng quan về Pin Li-ion bao gồm:

  - Cấu tạo của pin.

  - Quá trình điện hóa và các phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Có những hiểu biết cơ bản về loại pin này và những triển vọng phát triển cửa nó trong tương lai. NỘI DUNG:Mở đầu

Nội dung

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: pin dẫn ion Lithium

2.1: cấu tạo

2.2: các vật liệu chế tạo pin Li-ion

2.3: các quá trình cơ bản xảy ra trong pin Li-ion

Chương 3: đặc trưng hoạt động của pin Li-ion

Chương 4: pin Li-ion polymer và pin Li-ion trạng thái rắn

4.1: pin Li-ion polymer

4.2: pin Li-ion rắn

Kết luận

LINK DOWNLOADViệc cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và tái tạo các nguồn năng lượng đã và đang là những vấn đề được quan tâm đặc biệt cho cuộc sống hiện tại và trong tuơng lai của con người. Các yêu cầu đặt ra hiện nay là cần phải tạo ra các nguồn năng lượng sạch, không gây ra tác hại với môi trường. Có nhiều biện pháp được đưa ra để đáp ứng những yêu cầu đó như sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió…và một trong các biện pháp đó là tích trữ năng lượng dưới dạng điện năng, có thể tích trữ điện năng nhờ các loại pin hoặc ăcquy.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ điện tử dẫn đến sự ra đời hàng loạt các loại thiết bị không dây ( máy tính xách tay, điện thoại di động …) Để đảm bảo các thiết bị hoạt động đuợc tốt cần phải có những nguồn năng lượng phù hợp, có dung lượng lớn, hiệu suất cao, có thể dùng lại nhiều lần và đặc biệt gọn nhẹ, an toàn.

Việc ra đời các loại pin đã đáp ứng được phần nào các yêu cầu trên. Trong nhiều năm NiCd ( Nikel Cadimium ) là loại duy nhất thích hợp. Nửa đầu những năm 90 của thế kỉ trước, trên thị trường bắt đầu xuất hiện pin NiMH 

( Nikel Metal Hydride ) do NiCd gây ô nhiễm môi trường. Và từ năm 2000 pin NiMH được thay thế dần bằng pin Lithium ion ( Li-ion ). Năm 2003 thị trường pin toàn cầu đoạt danh thu 30 tỉ USD và vẫn tiếp tục tăng cường, với pin Li-ion mức tăng trưởng đạt từ 6%   8%.

Mặc dù đã được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường nhưng những công trình khoa học nghiên cứu về  pin Li-ion vẫn được tiếp tục tiến hành nhằm nâng cao chất lượng của pin và giảm giá thành sản phẩm.Đề tài khóa luận tốt nghiệp của tôi đi vào: “tìm hiểu tổng quan về pin Lithium ion “ 

 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu

 - Hiểu rõ hơn quá trình điện hóa và các phản ứng xảy ra trên các điện cực.

 - Đưa ra được cái nhìn tổng quan về pin Li-ion.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Khóa luận nghiên cứu tổng quan về Pin Li-ion bao gồm:

  - Cấu tạo của pin.

  - Quá trình điện hóa và các phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Có những hiểu biết cơ bản về loại pin này và những triển vọng phát triển cửa nó trong tương lai. NỘI DUNG:Mở đầu

Nội dung

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: pin dẫn ion Lithium

2.1: cấu tạo

2.2: các vật liệu chế tạo pin Li-ion

2.3: các quá trình cơ bản xảy ra trong pin Li-ion

Chương 3: đặc trưng hoạt động của pin Li-ion

Chương 4: pin Li-ion polymer và pin Li-ion trạng thái rắn

4.1: pin Li-ion polymer

4.2: pin Li-ion rắn

Kết luận

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: