Tìm hiểu về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM)Môn học Quản lý hệ thống mạng là môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các giao thức quản lý mạng cũng như các phần mềm, công cụ cần thiết để quản lý hệ thống mạng. Nắm bắt được trạng thái hệ thống mạng để đảm bảo hệ thống mạng được hoạt động xuyên suốt.... Vì vậy, việc tìm hiểu lý thuyết về các giao thức quản lý mạng cũng như chọn công cụ thích hợp để  nghiên cứu, thực hành trong quá trình học tập là điều không thể thiếu.

Với mục đích và ý nghĩa trên, nhóm 1 lớp MM02A đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu  về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM)” để làm đồ án cuối môn học. Nội dung của đồ án chia làm ba chương:


Chương 1:  Tổng quan về giao thức SNMP. Mục đích của chương này là cung cấp cho chúng ta những khái niệm cơ bản nhất về giao thức quản lí mạng đơn giản SNMP, các thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của giao thức.  

Chương 2: Giới thiệu tổng quan về phần mềm giám sát và quản trị mạng Solarwinds. Trong chương này giới thiệu về phần mềm, các chức năng chính cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm.

Chương 3:  Đi vào hướng dẫn sử dụng các tính năng chính trong Solarwinds Orion


LINK DOWNLOADMôn học Quản lý hệ thống mạng là môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các giao thức quản lý mạng cũng như các phần mềm, công cụ cần thiết để quản lý hệ thống mạng. Nắm bắt được trạng thái hệ thống mạng để đảm bảo hệ thống mạng được hoạt động xuyên suốt.... Vì vậy, việc tìm hiểu lý thuyết về các giao thức quản lý mạng cũng như chọn công cụ thích hợp để  nghiên cứu, thực hành trong quá trình học tập là điều không thể thiếu.

Với mục đích và ý nghĩa trên, nhóm 1 lớp MM02A đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu  về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM)” để làm đồ án cuối môn học. Nội dung của đồ án chia làm ba chương:


Chương 1:  Tổng quan về giao thức SNMP. Mục đích của chương này là cung cấp cho chúng ta những khái niệm cơ bản nhất về giao thức quản lí mạng đơn giản SNMP, các thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của giao thức.  

Chương 2: Giới thiệu tổng quan về phần mềm giám sát và quản trị mạng Solarwinds. Trong chương này giới thiệu về phần mềm, các chức năng chính cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm.

Chương 3:  Đi vào hướng dẫn sử dụng các tính năng chính trong Solarwinds Orion


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: