Tính toán và thiết kế ly hợp trên cơ sở xe Kia Morning (Nguyễn Văn Chánh)

 


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói chung và nghành công nghiệp chế tạo ôtô nói riêng trong những thập kỷ gần đây, nghành công nghiệp chế tạo ô tô đã có những bước phát triển nhanh chóng vượt bậc với nhiều loại ô tô hiện đại ra đời với nhiều cụm, nhiều bộ phận, chi tiết của ô tô đã được cải tiến, thay thế bằng những vật liệu mới nhẹ, bền hơn và dần được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người cũng như của các ngành kinh tế khác. Đặc biệt tại Việt Nam nền công nghiệp ô tô trong những năm gần đây đang có những phát triển mạnh mẽ. Điều đó dẫn đến một đòi hỏi cho những kỹ sư của chúng ta phải không ngừng nâng cao hiểu biết và sự sáng tạo trong thực tế để có thể theo kịp tiến độ phát triển trên thế giới nhằm đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của ngành ô tô nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Sau một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng em đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp mang tên : “Tính toán và thiết kế ly hợp trên cơ sở xe Kia morning”.

 

Trong quá trình làm đồ án, mặc dù bản thân đã hết sức cố gắng và được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng và các thầy trong bộ môn cơ khí ô tô Trường ĐHGTVT Hà Nội, song do khả năng và trình độ có hạn nên đề tài không tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cũng như những người quan tâm đến đề tài này. Cuối cung em xin chân thành cám ơn sự hướng dần tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng cũng như các thầy cô trong bộ môn cơ khí ô tô, khoa cơ khí Trường ĐHGTVT Hà Nội đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

 


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói chung và nghành công nghiệp chế tạo ôtô nói riêng trong những thập kỷ gần đây, nghành công nghiệp chế tạo ô tô đã có những bước phát triển nhanh chóng vượt bậc với nhiều loại ô tô hiện đại ra đời với nhiều cụm, nhiều bộ phận, chi tiết của ô tô đã được cải tiến, thay thế bằng những vật liệu mới nhẹ, bền hơn và dần được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người cũng như của các ngành kinh tế khác. Đặc biệt tại Việt Nam nền công nghiệp ô tô trong những năm gần đây đang có những phát triển mạnh mẽ. Điều đó dẫn đến một đòi hỏi cho những kỹ sư của chúng ta phải không ngừng nâng cao hiểu biết và sự sáng tạo trong thực tế để có thể theo kịp tiến độ phát triển trên thế giới nhằm đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của ngành ô tô nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Sau một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng em đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp mang tên : “Tính toán và thiết kế ly hợp trên cơ sở xe Kia morning”.

 

Trong quá trình làm đồ án, mặc dù bản thân đã hết sức cố gắng và được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng và các thầy trong bộ môn cơ khí ô tô Trường ĐHGTVT Hà Nội, song do khả năng và trình độ có hạn nên đề tài không tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cũng như những người quan tâm đến đề tài này. Cuối cung em xin chân thành cám ơn sự hướng dần tận tình của thầy giáo Th.s Trương Mạnh Hùng cũng như các thầy cô trong bộ môn cơ khí ô tô, khoa cơ khí Trường ĐHGTVT Hà Nội đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: