Ứng dụng mô hình ai để dự báo các tham số môi trường trong hệ thống quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản thông minhTổng quan về quan trắc môi trường thủy sản, các hệ thống quan trắc liên quan, các tham số thiết yếu trong môi trường nuôi thủy sản; hệ thống quan trắc môi trường; dự báo chuỗi thời gian và deep learning; xây dựng và triển khai mô hình dự báo.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOADTổng quan về quan trắc môi trường thủy sản, các hệ thống quan trắc liên quan, các tham số thiết yếu trong môi trường nuôi thủy sản; hệ thống quan trắc môi trường; dự báo chuỗi thời gian và deep learning; xây dựng và triển khai mô hình dự báo.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: