Ứng dụng ProeEngineer để thiết kế khuôn thổi chai nhớt và dùng Blowview 8.0 để tối ưu hóa chất lượng sản phẩmXã  hộ i  ngày  càng  phát  triển  và  kèm  theo  đó  là  nhu  cầu  cuộc sống  của  con  ngườ i  ngày  càng  cao  hơn.  Nghành  sản  xuất  đồ  gia dụng  và   công  nghiệp  cũng  nhờ   đó  mà  phá t  triển  đi  lên,  trong  đó không thể khôngnóiđến nghành nhựa. 

Sự   hiện  diện  của  các  sản  phẩm  nhựa  trong  đời  sống  với  vô  số những  ưu  điểm  nổi  trộ i  hơn  so  với  các  sản  phẩm  cùng  loạ i,  nhưng được  làm  từ  các  loại  vật  liệu  khác  đã  nó i  lên  tiềm  năng  to  lớn  của nghànhnhựa trong tương lai. Công  nghệ thổ i chai cũng là  một trong những  lĩnh  vực  quan  trọng  hàng  đầu  của  ngành  nhựa.  Hiện  nay ngườ i  ta  không  những  yêu  các  loạ i  sản  phẩm  thổi  phải  có   mẫu  mã đẹp,  đa  dạng  mà   họ  còn  quan  tâm  nhiều  đến  chấ t  lượng  của  nó, nhất làtronglĩnh vựccông nghiệ p. 

Trong  khuôn  khổ   luận  văn  này  chúng  em  sẻ  thực  hiện  đề   tài “Ứng dụng  Proe/Engineer  để  thiết  kế khuôn  thổ i  chai  nhớt  và  dùng Blowview  8.0  để   tối  ưu  hoá   chấ t  lượng  sản  phẩm”.  Đây  là  mộ t  đề tà i  rấ t  hay,  nó  vừa  giúp  chúng  em  thực  hành  thiế t  kế,  tính  toán khuôn  nhựa,  vừa  yêu  cầu  nghiên  cứu  sử  dụng  hiệu  quả   phần  mềm Blowview–Mộ t phầnmềm hỗ  trợ mô phỏng quá trình thổ i và tìmra giả i pháptối ưu nhằm nâng cao chấ t lượng củasản phẩm.

Xã  hộ i  ngày  càng  phát  triển  và  kèm  theo  đó  là  nhu  cầu  cuộc sống  của  con  ngườ i  ngày  càng  cao  hơn.  Nghành  sản  xuất  đồ  gia dụng  và   công  nghiệp  cũng  nhờ   đó  mà  phá t  triển  đi  lên,  trong  đó không thể khôngnóiđến nghành nhựa. 

Sự   hiện  diện  của  các  sản  phẩm  nhựa  trong  đời  sống  với  vô  số những  ưu  điểm  nổi  trộ i  hơn  so  với  các  sản  phẩm  cùng  loạ i,  nhưng được  làm  từ  các  loại  vật  liệu  khác  đã  nó i  lên  tiềm  năng  to  lớn  của nghànhnhựa trong tương lai. Công  nghệ thổ i chai cũng là  một trong những  lĩnh  vực  quan  trọng  hàng  đầu  của  ngành  nhựa.  Hiện  nay ngườ i  ta  không  những  yêu  các  loạ i  sản  phẩm  thổi  phải  có   mẫu  mã đẹp,  đa  dạng  mà   họ  còn  quan  tâm  nhiều  đến  chấ t  lượng  của  nó, nhất làtronglĩnh vựccông nghiệ p. 

Trong  khuôn  khổ   luận  văn  này  chúng  em  sẻ  thực  hiện  đề   tài “Ứng dụng  Proe/Engineer  để  thiết  kế khuôn  thổ i  chai  nhớt  và  dùng Blowview  8.0  để   tối  ưu  hoá   chấ t  lượng  sản  phẩm”.  Đây  là  mộ t  đề tà i  rấ t  hay,  nó  vừa  giúp  chúng  em  thực  hành  thiế t  kế,  tính  toán khuôn  nhựa,  vừa  yêu  cầu  nghiên  cứu  sử  dụng  hiệu  quả   phần  mềm Blowview–Mộ t phầnmềm hỗ  trợ mô phỏng quá trình thổ i và tìmra giả i pháptối ưu nhằm nâng cao chấ t lượng củasản phẩm.M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: