Xây dựng cấu trúc hệ điều khiển với 2 mạch vòng dòng điện và tốc độ dùng phương pháp vetor và mô phỏng hệ điều khiển trong SimulinkNhững năm gần đây, cùng với sự  phát triển mạnh mẽ  của khoa học công nghệ, vi xử lý,  công  nghệ  bán  dẫn  và  kĩ  thuật  điều  khiển  đã  tạo  sự  chuyển  biến  cơ  bản  trong hướng đi cho giải pháp tự động hóa công nghiệp. Nhiều phương pháp điều khiển hiện đại được đề xuất cho việc điều khiển các hệ truyền động.

Và những năm gần đây, phương pháp điều khiển động cơ sử  dụng điều khiển vector (vector control) đặc biệt được quan tâm. Với những ưu điểm vượt trội so với các động cơ khác cùng với việc sử  dụng cấu trúc điều khiển hiện đại thì động cơ đồng bộ  kích thích nam châm vĩnh cửu được sử dụng nhiều trong các hệ truyền động yêu cầu chính xác về  vị  trí  và tốc độ  và đặc biệt có ưu thế  tuyệt đối trong  ứng dụng điều khiển oto điện.

Trong đồ án này, chúng em sẽ xây dựng cấu trúc hệ điều khiển với 2 mạch vòng dòng điện và tốc độ dùng phương pháp vetor và mô phỏng hệ điều khiển trong SimulinkNỘI DUNG:


Lời nói đầu  ................................................................................................................................  1

Đề bài:  .......................................................................................................................................  2

Tham số của động cơ điện IPM:  ...............................................................................................  3

Chương 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ IPM  ...................................................  4

1.1. Cấu tạo của động cơ IPM  ..................................................................................................  4

1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ IPM.  ..............................................................................  5

Chương 2: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ truyền động động cơ IPM bằng phương 

pháp vector  ................................................................................................................................  6

2.1. Chuyển tọa độ abc sang dq  ................................................................................................  6

2.2. Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ truyền động động cơ IPM điều khiển bằng 

phương pháp vector. .................................................................................................................  7

2.2.1 Điều khiển vecto với I

ds

=0  ...............................................................................................  7

2.2.2. Điều khiển vecto I

ds

≠ 0 với tỉ số

s

M

I

cực đại.  .................................................................  8

Chương 3: Mô hình hóa hệ truyền động bằng phương pháp hàm truyền  .................................  9

3.1. Hệ phương trình cơ bản của động cơ  .................................................................................  9

3.2. Tính toán các hàm truyền bộ biến đổi và các cảm biến  ...................................................  10

Chương 4: Xây dựng cấu hình điều khiển và tính toán bộ điều khiển dòng điện, tốc độ ......  12

4.1. Thiết kế bộ điều khiển dòng điện  .....................................................................................  12

4.2. Thiết kế mạch vòng tốc độ  ...............................................................................................  14

5. Mô phỏng và kiểm nghiệm mô hình bằng Matlab và Simulink  .........................................  16

Tổng kết  ..................................................................................................................................  20

Tài liệu tham khảo .

LINK DOWNLOADNhững năm gần đây, cùng với sự  phát triển mạnh mẽ  của khoa học công nghệ, vi xử lý,  công  nghệ  bán  dẫn  và  kĩ  thuật  điều  khiển  đã  tạo  sự  chuyển  biến  cơ  bản  trong hướng đi cho giải pháp tự động hóa công nghiệp. Nhiều phương pháp điều khiển hiện đại được đề xuất cho việc điều khiển các hệ truyền động.

Và những năm gần đây, phương pháp điều khiển động cơ sử  dụng điều khiển vector (vector control) đặc biệt được quan tâm. Với những ưu điểm vượt trội so với các động cơ khác cùng với việc sử  dụng cấu trúc điều khiển hiện đại thì động cơ đồng bộ  kích thích nam châm vĩnh cửu được sử dụng nhiều trong các hệ truyền động yêu cầu chính xác về  vị  trí  và tốc độ  và đặc biệt có ưu thế  tuyệt đối trong  ứng dụng điều khiển oto điện.

Trong đồ án này, chúng em sẽ xây dựng cấu trúc hệ điều khiển với 2 mạch vòng dòng điện và tốc độ dùng phương pháp vetor và mô phỏng hệ điều khiển trong SimulinkNỘI DUNG:


Lời nói đầu  ................................................................................................................................  1

Đề bài:  .......................................................................................................................................  2

Tham số của động cơ điện IPM:  ...............................................................................................  3

Chương 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ IPM  ...................................................  4

1.1. Cấu tạo của động cơ IPM  ..................................................................................................  4

1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ IPM.  ..............................................................................  5

Chương 2: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ truyền động động cơ IPM bằng phương 

pháp vector  ................................................................................................................................  6

2.1. Chuyển tọa độ abc sang dq  ................................................................................................  6

2.2. Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ truyền động động cơ IPM điều khiển bằng 

phương pháp vector. .................................................................................................................  7

2.2.1 Điều khiển vecto với I

ds

=0  ...............................................................................................  7

2.2.2. Điều khiển vecto I

ds

≠ 0 với tỉ số

s

M

I

cực đại.  .................................................................  8

Chương 3: Mô hình hóa hệ truyền động bằng phương pháp hàm truyền  .................................  9

3.1. Hệ phương trình cơ bản của động cơ  .................................................................................  9

3.2. Tính toán các hàm truyền bộ biến đổi và các cảm biến  ...................................................  10

Chương 4: Xây dựng cấu hình điều khiển và tính toán bộ điều khiển dòng điện, tốc độ ......  12

4.1. Thiết kế bộ điều khiển dòng điện  .....................................................................................  12

4.2. Thiết kế mạch vòng tốc độ  ...............................................................................................  14

5. Mô phỏng và kiểm nghiệm mô hình bằng Matlab và Simulink  .........................................  16

Tổng kết  ..................................................................................................................................  20

Tài liệu tham khảo .

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: