SÁCH - Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Phần điện - FULL (Huỳnh Nhơn)Sách được biên soạn chủ yếu nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Cung cấp điện, Điện công nghiệp...). Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ trong các cơ quan xí nghiệp liên quan.MỤC LỤC


Chương 1  Tổng quan

Chương 2  Phụ tải điện

Chương 3  Sơ đồ cấu trúc nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 4  Chọn máy biến áp điện lực

Chương 5  Sơ đồ nối điện

Chương 6  Tính toán dòng điện ngắn mạch

Chương 7  Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp 

Chương 8  Hạn chế dòng ngắn mạch

Chương 9  Tính toán kinh tế - kỹ thuật quyết định phương án thiết kế

Chương 10  Chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện

Chương 11  Tự dùng trong nhà máy điện trạm biến áp

Chương 12  Tổng kết phần thuyết minh 

Chương 13  Vẽ sơ đồ nối điện chính và tự dùng 

Chương 14  Vẽ thiết bị phân phối điệnLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN 2012


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Sách được biên soạn chủ yếu nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Cung cấp điện, Điện công nghiệp...). Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ trong các cơ quan xí nghiệp liên quan.MỤC LỤC


Chương 1  Tổng quan

Chương 2  Phụ tải điện

Chương 3  Sơ đồ cấu trúc nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 4  Chọn máy biến áp điện lực

Chương 5  Sơ đồ nối điện

Chương 6  Tính toán dòng điện ngắn mạch

Chương 7  Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp 

Chương 8  Hạn chế dòng ngắn mạch

Chương 9  Tính toán kinh tế - kỹ thuật quyết định phương án thiết kế

Chương 10  Chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện

Chương 11  Tự dùng trong nhà máy điện trạm biến áp

Chương 12  Tổng kết phần thuyết minh 

Chương 13  Vẽ sơ đồ nối điện chính và tự dùng 

Chương 14  Vẽ thiết bị phân phối điệnLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN 2012


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: