TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn về Chuỗi cung ứng của Toyota (Update liên tục)Lời nói đầu: 3

CHƯƠNG I.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 4

CHƯƠNG 2: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TOYOTA VIỆT NAM 13

1. Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam 13

2. Lịch sử và các giai đoạn phát triển của Toyota Việt Nam từ năm 1995 14

3. Sản xuất & nội địa hóa của Toyota. 16

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Toyota Motor Vietnam (TMV) 5 năm gần đây. 17

CHƯƠNG III. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TOYOTA VIỆT NAM (TMV) 24

1. Đặc điểm của chuỗi cung ứng Toyota. 24

2. Hệ thống sản xuất của Toyota Motor (Toyota Production System -TPS) 30

3. Hệ thống Logistics của Toyota Việt Nam 33

CHƯƠNG V.  ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TPS TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 35

1. Ưu điểm 35

2. Nhược điểm 35

3. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng TPS. 37

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40


Để cạnh tranh thành công trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của họ bằng việc xây dựng riêng cho mình một chuỗi cũng ứng hoàn chỉnh. Phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh sẽ tạo nền tảng cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí không cần thiết; nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm với đối thủ. Ngoài ra, nó còn giúp cho nền công nghiệp trong nước gia nhập chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, phát triển thị trường tiêu thụ ra toàn thế giới. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến toàn bộ dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế và đóng gói sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp, cách thức vận chuyển, bảo quản sản phẩm hoàn thiện và những điều mà người tiêu dùng yêu cầu. Đặc biệt với ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng như vũ bão hiện nay. 

Vậy các doanh nghiệp trong ngành ô tô phải làm gì để xây dựng được chuỗi cung ứng đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Xin mời cô và các bạn đồng hành cũng nhóm 12 nghiên cứu đề tài: “Chuỗi cung ứng của Toyota Việt nam và môt số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng này”. Từ đó tìm ra các  ưu và nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn của hệ thống, đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp Toyota Việt Nam hoàn thiện chuỗi cung ứng cho mình.
Chuỗi cung ứng của Toyota Việt nam và một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng này (Nhóm 12)


LINK DOWNLOAD


(Tiểu luận) đề tài tác động và ảnh hưởng của bullwhip effect lên chuỗi cung ứng của toyota


LINK DOWNLOAD


Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam (Đậu Vương Tuấn)


LINK DOWNLOAD


Chuỗi cung ứng của Toyota Việt Nam (29 trang)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ TÀI - Những nét chính về chuỗi cung ứng của toyota Việt nam và giải pháp


LINK DOWNLOAD
UPDATING...Lời nói đầu: 3

CHƯƠNG I.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 4

CHƯƠNG 2: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TOYOTA VIỆT NAM 13

1. Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam 13

2. Lịch sử và các giai đoạn phát triển của Toyota Việt Nam từ năm 1995 14

3. Sản xuất & nội địa hóa của Toyota. 16

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Toyota Motor Vietnam (TMV) 5 năm gần đây. 17

CHƯƠNG III. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TOYOTA VIỆT NAM (TMV) 24

1. Đặc điểm của chuỗi cung ứng Toyota. 24

2. Hệ thống sản xuất của Toyota Motor (Toyota Production System -TPS) 30

3. Hệ thống Logistics của Toyota Việt Nam 33

CHƯƠNG V.  ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TPS TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 35

1. Ưu điểm 35

2. Nhược điểm 35

3. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng TPS. 37

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40


Để cạnh tranh thành công trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của họ bằng việc xây dựng riêng cho mình một chuỗi cũng ứng hoàn chỉnh. Phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh sẽ tạo nền tảng cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí không cần thiết; nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm với đối thủ. Ngoài ra, nó còn giúp cho nền công nghiệp trong nước gia nhập chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, phát triển thị trường tiêu thụ ra toàn thế giới. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến toàn bộ dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế và đóng gói sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp, cách thức vận chuyển, bảo quản sản phẩm hoàn thiện và những điều mà người tiêu dùng yêu cầu. Đặc biệt với ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng như vũ bão hiện nay. 

Vậy các doanh nghiệp trong ngành ô tô phải làm gì để xây dựng được chuỗi cung ứng đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Xin mời cô và các bạn đồng hành cũng nhóm 12 nghiên cứu đề tài: “Chuỗi cung ứng của Toyota Việt nam và môt số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng này”. Từ đó tìm ra các  ưu và nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn của hệ thống, đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp Toyota Việt Nam hoàn thiện chuỗi cung ứng cho mình.
Chuỗi cung ứng của Toyota Việt nam và một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng này (Nhóm 12)


LINK DOWNLOAD


(Tiểu luận) đề tài tác động và ảnh hưởng của bullwhip effect lên chuỗi cung ứng của toyota


LINK DOWNLOAD


Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam (Đậu Vương Tuấn)


LINK DOWNLOAD


Chuỗi cung ứng của Toyota Việt Nam (29 trang)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ TÀI - Những nét chính về chuỗi cung ứng của toyota Việt nam và giải pháp


LINK DOWNLOAD
UPDATING...

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: