BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM (Hoàng Ngọc Vĩnh)Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên về “Lịch sử triết học Phương Đông và Việt Nam”, theo sự phân công của Bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế, từ tháng 10/1995 chúng tôi biên soạn và cho ra mắt các cuốn “Hướng dẫn ôn và thi “Triết học Phương Đông”, “Đề cương bài giảng Triết học Phương Đông” năm 1998 và “Tập bài giảng Triết học Phương Đông” năm 2000, “Đại cương lịch sử triết học phương Đông và Việt Nam” năm 2003. Cuốn sách “Bài giảng Lịch sử Triết học phương Đông và Việt Nam” ra mắt bạn đọc lần này có kế thừa, bổ sung và sửa chữa đầy đủ hơn các lần trước. 


Do chỉ giảng trong 45 tiết nên chúng tôi chỉ giới thiệu về triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Ấn Độ cổ trung đại, cũng như chỉ giới thiệu đại cương về tư tưởng Việt Nam mà thôi.LINK DOWNLOADNhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên về “Lịch sử triết học Phương Đông và Việt Nam”, theo sự phân công của Bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế, từ tháng 10/1995 chúng tôi biên soạn và cho ra mắt các cuốn “Hướng dẫn ôn và thi “Triết học Phương Đông”, “Đề cương bài giảng Triết học Phương Đông” năm 1998 và “Tập bài giảng Triết học Phương Đông” năm 2000, “Đại cương lịch sử triết học phương Đông và Việt Nam” năm 2003. Cuốn sách “Bài giảng Lịch sử Triết học phương Đông và Việt Nam” ra mắt bạn đọc lần này có kế thừa, bổ sung và sửa chữa đầy đủ hơn các lần trước. 


Do chỉ giảng trong 45 tiết nên chúng tôi chỉ giới thiệu về triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Ấn Độ cổ trung đại, cũng như chỉ giới thiệu đại cương về tư tưởng Việt Nam mà thôi.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: