BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Hệ thống quản lý phòng máy thực hành của khoa Công nghệ thông tin (Đặng Hằng Nga)Trường đại học công nghiệp hà nội là trường có số lượng phòng máy thực hành khá nhiều, là địa điểm học thực hành của toàn bộ Sinh Viên của các khoa khác nhau trong trường,đặc biệt trong khoa công  nghệ thông tin.số lượng thực hành máy mỗi ngày vô cùng lớn .điều đó tạo nên sự phức tạp về mặt quản lý phòng máy.chính vì vậy việc tin học hóa hệ thống phòng máy để cho hoat động có hiệu quả hơn là một nhu cầu cần thiết hiện nay.

Quá trình tìm hiểu công tác quản lý phòng máy của khoa công nghệ thông tin của trườngĐại học Công Nghiệp Hà Nội chúng em đã xây dựng đề tài “Quản lý phòng máy thực hành khoa côn nghệ thông tin” với mong muốn giúp cho việc quản lýđược dễ dàng thuận tiện, tránh sai sót.LINK DOWNLOAD (25/50 trang)


LINK DOWNLOAD FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trường đại học công nghiệp hà nội là trường có số lượng phòng máy thực hành khá nhiều, là địa điểm học thực hành của toàn bộ Sinh Viên của các khoa khác nhau trong trường,đặc biệt trong khoa công  nghệ thông tin.số lượng thực hành máy mỗi ngày vô cùng lớn .điều đó tạo nên sự phức tạp về mặt quản lý phòng máy.chính vì vậy việc tin học hóa hệ thống phòng máy để cho hoat động có hiệu quả hơn là một nhu cầu cần thiết hiện nay.

Quá trình tìm hiểu công tác quản lý phòng máy của khoa công nghệ thông tin của trườngĐại học Công Nghiệp Hà Nội chúng em đã xây dựng đề tài “Quản lý phòng máy thực hành khoa côn nghệ thông tin” với mong muốn giúp cho việc quản lýđược dễ dàng thuận tiện, tránh sai sót.LINK DOWNLOAD (25/50 trang)


LINK DOWNLOAD FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: