BỘ TÀI LIỆU VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO MỌI DOANH NGHIỆP (MISA AMIS)NỘI DUNG:


Giới thiệu Bộ giải pháp MISA AMIS Văn phòng số

Hướng dẫn thiết lập quy trình cho doanh nghiệp_ Từ mô hình hóa đến tự động hóa vận hành

Tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp 2023


“Giữa công nghệ và vận hành phải có mối liên quan với nhau. Nếu công nghệ chậm quá sẽ không phát huy được hiệu quả. Ngược trở lại, con người mà không theo kịp công nghệ thì sẽ dẫn đến chi phí vận hành rất cao“. Đây là những chia sẻ của Tiến sĩ Đỗ Tiến Long, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia của Công ty OD CLICK khi đánh giá về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào cải tiến vận hành tối ưu trong doanh nghiệp. 


Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành là yêu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có quy mô lớn, cơ cấu nhân sự phức tạp sẽ xây dựng được môi trường làm việc số liền mạch, tự động hóa vận hành trơn tru. Trong khi đó, những doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa có thể nắm bắt chi tiết công việc chính xác, gia tăng năng suất cùng hiệu quả hoạt động.


Thấu hiểu điều này, MISA AMIS Văn phòng số đã kết hợp cùng Tiến sĩ Đỗ Tiến Long tổng hợp “Bộ tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp” dành tặng cho CEO, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý những kiến thức vận hành hữu ích nhất.


I. Nội dung chính của bộ tài liệu


“Bộ tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp” tập trung làm rõ những vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm trong tiến trình chuyển đổi số bao gồm:


Trọng tâm của vận hành tối ưu

Cốt lõi của mô hình vận hành tối ưu

Tiến trình trưởng thành số của doanh nghiệp

Thách thức và nguyên nhân khiến doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

Định hướng giải pháp tối ưu cho doanh nghiệpNGUỒN: (https://amis.misa.vn/)LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


Giới thiệu Bộ giải pháp MISA AMIS Văn phòng số

Hướng dẫn thiết lập quy trình cho doanh nghiệp_ Từ mô hình hóa đến tự động hóa vận hành

Tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp 2023


“Giữa công nghệ và vận hành phải có mối liên quan với nhau. Nếu công nghệ chậm quá sẽ không phát huy được hiệu quả. Ngược trở lại, con người mà không theo kịp công nghệ thì sẽ dẫn đến chi phí vận hành rất cao“. Đây là những chia sẻ của Tiến sĩ Đỗ Tiến Long, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia của Công ty OD CLICK khi đánh giá về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào cải tiến vận hành tối ưu trong doanh nghiệp. 


Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành là yêu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có quy mô lớn, cơ cấu nhân sự phức tạp sẽ xây dựng được môi trường làm việc số liền mạch, tự động hóa vận hành trơn tru. Trong khi đó, những doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa có thể nắm bắt chi tiết công việc chính xác, gia tăng năng suất cùng hiệu quả hoạt động.


Thấu hiểu điều này, MISA AMIS Văn phòng số đã kết hợp cùng Tiến sĩ Đỗ Tiến Long tổng hợp “Bộ tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp” dành tặng cho CEO, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý những kiến thức vận hành hữu ích nhất.


I. Nội dung chính của bộ tài liệu


“Bộ tài liệu Vận hành tối ưu cho doanh nghiệp” tập trung làm rõ những vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm trong tiến trình chuyển đổi số bao gồm:


Trọng tâm của vận hành tối ưu

Cốt lõi của mô hình vận hành tối ưu

Tiến trình trưởng thành số của doanh nghiệp

Thách thức và nguyên nhân khiến doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

Định hướng giải pháp tối ưu cho doanh nghiệpNGUỒN: (https://amis.misa.vn/)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: