Điều khiển quá trình bình mức mô phỏng trên matlab (Trần Hoàng Nam)Chuyên đề nghiên  cứu : Thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng bình mức (Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình điều khiển mức lưu lượng trong bình đơn ) . 

Chuyên đề được xây dựng dưới dạng một bài tập tổng hợp . Giúp ta biết cách vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã  học vào một bài toán cụ thể hoàn chỉnh    

 

Trong thời gian nghiên cứu và làm chuyên đề dựa vào kiến thức đã được học ở trường, qua một số sách, tài liệu có liên quan   cùng  với  sự  giúp  đỡ  tận  tình của cô giáo Hoàng Thị Thương nên đề tài của chúng em đã hoàn thành. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù chúng em đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi sai xót. Vì vậy chúng em rất mong được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để giúp đề tài phát triển thêm

Sinh viên thực hiện :

   Trần Hoàng NamChuyên đề nghiên  cứu : Thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng bình mức (Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình điều khiển mức lưu lượng trong bình đơn ) . 

Chuyên đề được xây dựng dưới dạng một bài tập tổng hợp . Giúp ta biết cách vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã  học vào một bài toán cụ thể hoàn chỉnh    

 

Trong thời gian nghiên cứu và làm chuyên đề dựa vào kiến thức đã được học ở trường, qua một số sách, tài liệu có liên quan   cùng  với  sự  giúp  đỡ  tận  tình của cô giáo Hoàng Thị Thương nên đề tài của chúng em đã hoàn thành. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù chúng em đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi sai xót. Vì vậy chúng em rất mong được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để giúp đề tài phát triển thêm

Sinh viên thực hiện :

   Trần Hoàng Nam

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: