Khảo sát và tính toán kiểm tra hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Corolla Altis 2.0 - Phan Trọng Tuấn (Thuyết minh + Bản vẽ)Trong những năm gần đây, do nhu cầu xã hội ngày càng phát triển, kéo theo mọi hoạt động trong đời sống xã hội đều phát triển theo xu hướng hiện đại hóa nên đòi hỏi phải có những phương tiện hiện đại phục vụ cho con người. Do đó song song với sự phát triển của mọi ngành nghề thì công nghệ ôtô cũng có sự thay đổi khá lớn. Nhu cầu của con người dần dần được đáp ứng về các mặt tiện nghi, kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, … trong đó vấn đề an toàn được đặt lên hang đầu. Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đã đạt được, các nhà sản xuất bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo hệ thống phanh ABS với những tính năng ưu việt: chống bó cứng bánh xe khi phanh, ổn định hướng, … nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Từ vấn đề đó, với những kiến thức đã học và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, em quyết định thực hiện đề tài: “KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH ABS TRÊN XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0".NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Mục đích, ý nghĩa đề tài. 2
2. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống phanh trên xe ô tô. 3
2.1. Công dụng. 3
2.2. Yêu cầu. 3
2.3. Phân loại hệ thống phanh. 5
3. Cơ sở lý thuyết về hệ thống phanh trang bị ABS. 7
3.1. Chức năng nhiệm vụ và nguyên lý làm việc. 7
3.2. Phân loại ABS. 13
3.3. Một số sơ đồ điển hình. 16
4. Giới thiệu tổng quan về xe Toyota Corolla Altis 2.0. 19
4.1. Các thông số kỹ thuật chính. 20
4.2. Một số hệ thống chính. 21
5. Hệ thống phanh trên xe Toyota Corolla Altis 2.0. 25
5.1.  Sơ đồ và nguyên lý làm việc. 25
5.2. Kết cấu và các bộ phận chính. 29
6. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Corolla Altis 2.0 43
6.1. Các thông số dùng để tính toán. 43
6.2. Mô men bám của mỗi bánh xe ở cầu trước và cầu sau. 43
6.3. Xác định mô men phanh do các cơ cấu phanh sinh ra. 48
6.4. Lực tác dụng lên bàn đạp phanh. 50
6.5. Tính toán các chỉ tiêu phanh. 50
7. Các hư hỏng và biện pháp khắc phục hệ thống phanh trên xe Toyota Corolla Altis 2.0. 50
7.1. Những công việc bảo dưỡng cần thiết. 50
7.2. Sửa chữa hư hỏng một số chi tiết, bộ phận chính. 50
7.3. Kiểm tra hệ thống ABS. 50
7.4. Kiểm tra hệ thống chuẩn đoán. 50
7.5. Kiểm tra bộ phận chấp hành. 50
7.6. Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe. 50
8. Kết luận. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50


Trong những năm gần đây, do nhu cầu xã hội ngày càng phát triển, kéo theo mọi hoạt động trong đời sống xã hội đều phát triển theo xu hướng hiện đại hóa nên đòi hỏi phải có những phương tiện hiện đại phục vụ cho con người. Do đó song song với sự phát triển của mọi ngành nghề thì công nghệ ôtô cũng có sự thay đổi khá lớn. Nhu cầu của con người dần dần được đáp ứng về các mặt tiện nghi, kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, … trong đó vấn đề an toàn được đặt lên hang đầu. Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đã đạt được, các nhà sản xuất bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo hệ thống phanh ABS với những tính năng ưu việt: chống bó cứng bánh xe khi phanh, ổn định hướng, … nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Từ vấn đề đó, với những kiến thức đã học và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, em quyết định thực hiện đề tài: “KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH ABS TRÊN XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0".NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Mục đích, ý nghĩa đề tài. 2
2. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống phanh trên xe ô tô. 3
2.1. Công dụng. 3
2.2. Yêu cầu. 3
2.3. Phân loại hệ thống phanh. 5
3. Cơ sở lý thuyết về hệ thống phanh trang bị ABS. 7
3.1. Chức năng nhiệm vụ và nguyên lý làm việc. 7
3.2. Phân loại ABS. 13
3.3. Một số sơ đồ điển hình. 16
4. Giới thiệu tổng quan về xe Toyota Corolla Altis 2.0. 19
4.1. Các thông số kỹ thuật chính. 20
4.2. Một số hệ thống chính. 21
5. Hệ thống phanh trên xe Toyota Corolla Altis 2.0. 25
5.1.  Sơ đồ và nguyên lý làm việc. 25
5.2. Kết cấu và các bộ phận chính. 29
6. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Corolla Altis 2.0 43
6.1. Các thông số dùng để tính toán. 43
6.2. Mô men bám của mỗi bánh xe ở cầu trước và cầu sau. 43
6.3. Xác định mô men phanh do các cơ cấu phanh sinh ra. 48
6.4. Lực tác dụng lên bàn đạp phanh. 50
6.5. Tính toán các chỉ tiêu phanh. 50
7. Các hư hỏng và biện pháp khắc phục hệ thống phanh trên xe Toyota Corolla Altis 2.0. 50
7.1. Những công việc bảo dưỡng cần thiết. 50
7.2. Sửa chữa hư hỏng một số chi tiết, bộ phận chính. 50
7.3. Kiểm tra hệ thống ABS. 50
7.4. Kiểm tra hệ thống chuẩn đoán. 50
7.5. Kiểm tra bộ phận chấp hành. 50
7.6. Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe. 50
8. Kết luận. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: