Đồ án thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng xuất 43m3h (Phan Huỳnh Đức)Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm đưa nước ta bước kịp với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Do vậy mà việc phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông đường xá, cầu cống hay các nhà ga, sân bay, bến cảng … là một vấn đề rất cần thiết và cấp bách để có thể đưa đất nước ta đi lên. Điều đó đòi hỏi một số lượng lớn các trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng công trình,trong đó có trạm trộn bê tông xi măng.Các trạm trộn BTXM đang được sử dụng ở nước ta hiện nay rất đa dạng và phong phú cả về chủng loại, kích cỡ xuất xứ, trong đó có rất nhiều trạm do Việt Nam chế tạo.Do vậy tính toán thiết kế trạm trộn BTXM năng suất 45m3/hlà một đề tài tốt nghiệp hay,có tính thực tế cao và vừa sức dành cho sinh viên chuyên nghành Máy xây dựng_Xếp dỡ Trường Đại Học Giao thông Vận Tải. 

   

Đề tài này do hai sinh viên Nguyễn Văn Biển và Phan Quỳnh Đức lớp máy xây dựng _K45 thực hiện , trong đó nhiệm vụ cụ thể của mỗi người như sau:

  I.Nguyễn văn Biển:

            1.Tổng quan về công tác sản xuất BTXM và công nghệ trộn

           2. Đề xuất và luqạ chọn phương án thiết kế               

            3.tính toán, thiết kế tổng thể trạm trộn BTXM

            4. Tính toán thiết kế bộ máy trộn

           5.Tính toán hệ thống cấp liệu(đá,cát)

          6. Quy trình lắp dựng, vận hành trạm. 

  II. Phan Quỳnh Đức:

          1Tính toán viét tải cấp xi măng 

           2. Tính toán xiclô chứa xi măng

           3. Tính toán hệ thống nước

           4. Tính toán một số chi tiết và kết cuấ thép theo chỉ định 

            5.Xây dựng sơ đồ điện cho trạm


Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm đưa nước ta bước kịp với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Do vậy mà việc phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông đường xá, cầu cống hay các nhà ga, sân bay, bến cảng … là một vấn đề rất cần thiết và cấp bách để có thể đưa đất nước ta đi lên. Điều đó đòi hỏi một số lượng lớn các trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng công trình,trong đó có trạm trộn bê tông xi măng.Các trạm trộn BTXM đang được sử dụng ở nước ta hiện nay rất đa dạng và phong phú cả về chủng loại, kích cỡ xuất xứ, trong đó có rất nhiều trạm do Việt Nam chế tạo.Do vậy tính toán thiết kế trạm trộn BTXM năng suất 45m3/hlà một đề tài tốt nghiệp hay,có tính thực tế cao và vừa sức dành cho sinh viên chuyên nghành Máy xây dựng_Xếp dỡ Trường Đại Học Giao thông Vận Tải. 

   

Đề tài này do hai sinh viên Nguyễn Văn Biển và Phan Quỳnh Đức lớp máy xây dựng _K45 thực hiện , trong đó nhiệm vụ cụ thể của mỗi người như sau:

  I.Nguyễn văn Biển:

            1.Tổng quan về công tác sản xuất BTXM và công nghệ trộn

           2. Đề xuất và luqạ chọn phương án thiết kế               

            3.tính toán, thiết kế tổng thể trạm trộn BTXM

            4. Tính toán thiết kế bộ máy trộn

           5.Tính toán hệ thống cấp liệu(đá,cát)

          6. Quy trình lắp dựng, vận hành trạm. 

  II. Phan Quỳnh Đức:

          1Tính toán viét tải cấp xi măng 

           2. Tính toán xiclô chứa xi măng

           3. Tính toán hệ thống nước

           4. Tính toán một số chi tiết và kết cuấ thép theo chỉ định 

            5.Xây dựng sơ đồ điện cho trạm
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: