PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ SAPONIN CÂY CAM THẢO (Nguyễn Lý Trung Trinh)Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà cuộc sống con người ngày một nâng cao, môi trường ngày một ô nhiễm thì các sản phẩm, hoạt chất có nguồn gốc sinh học, có lợi cho sức khỏe luôn được quan tâm và phát triển.

Một trong số những hoạt chất sinh học được quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng rất nhiều trong y học hiện nay là Saponin. 

Vậy Saponin là gì? Saponin có ở đâu?

Saponin là một thành phần có trong cây cam thảo được biết đến hiện nay.

Hãy cùng nhóm chúng tôi tìm hiểu về đề tài “Phân lập và tinh chế saponin cây cam thảo” để được giải đáp những thắc mắc trên nhé.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

I. TỔNG QUAN VỀ SAPONIN 4

1. Khái niệm 4

2. Cấu trúc hóa học và phân loại 5

2.1 Saponin triterpenoid 6

2.2 Saponin steroid 13

2.3 Nhóm saponin steroid alkaloid 15

2.4       Các nhóm khác 17

3. Tính chất của Saponin 17

4. Tác dụng sinh học và ứng dụng Saponin 18

II. TỔNG QUAN VỀ CÂY CAM THẢO 19

1. Sơ lược 19

2. Mô tả 20

3. Phân bố, sinh thái 20

4. Chế biến và bảo quản 21

5. Thành phần hóa học 22

6. Tác dụng dược lí 22

7. Tính vị, công năng 23

8. Công dụng 23

III. SAPONIN TRONG CÂY CAM THẢO 23

IV. ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TRONG CÂY CAM THẢO 25

1. Định tính saponin trong cây cam thảo 25

a) Định tính Saponin trong cây cam thảo dựa trên tính tạo bọt 25

b) Định tính Saponin trong cây Cam Thảo bằng phản ứng màu Liebermann-Burchard 26

c) Định tính Saponin trong Cam Thảo bằng sắc ký lớp mỏng 26

2. Định lượng Saponin trong cây Cam Thảo 27

a) Định lượng Saponin bằng phương pháp cân 27

b) Định lượng Saponin bằng phương pháp đo quang 27

c) Định lượng Saponin bằng sắc ký lỏng cao áp 28

V. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT SAPONIN TỪ CAM THẢO 28

1. Chiết dựa vào dung môi 28

2. Chiết saponin bằng cách tủa trong môi trường axit 29

3. Chiết xuất Saponin bằng sắc ký cột Diaion HP-20 31

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 31

KẾT LUẬN 32

Định tính saponin trong cây cam thảo: dựa trên tính tạo bọt, bằng phản ứng màu Liebermann-Burchard, bằng sắc ký lớp mỏng. Định lượng Saponin trong cây Cam Thảo: bằng phương pháp cân, bằng phương pháp đo quang, bằng sắc ký lỏng cao áp. 32

Chiết xuất Saponin: dựa vào dung môi, bằng cách tủa trong môi trường axit, bằng sắc ký cột Diaion HP-20 32LINK DOWNLOADTrong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà cuộc sống con người ngày một nâng cao, môi trường ngày một ô nhiễm thì các sản phẩm, hoạt chất có nguồn gốc sinh học, có lợi cho sức khỏe luôn được quan tâm và phát triển.

Một trong số những hoạt chất sinh học được quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng rất nhiều trong y học hiện nay là Saponin. 

Vậy Saponin là gì? Saponin có ở đâu?

Saponin là một thành phần có trong cây cam thảo được biết đến hiện nay.

Hãy cùng nhóm chúng tôi tìm hiểu về đề tài “Phân lập và tinh chế saponin cây cam thảo” để được giải đáp những thắc mắc trên nhé.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

I. TỔNG QUAN VỀ SAPONIN 4

1. Khái niệm 4

2. Cấu trúc hóa học và phân loại 5

2.1 Saponin triterpenoid 6

2.2 Saponin steroid 13

2.3 Nhóm saponin steroid alkaloid 15

2.4       Các nhóm khác 17

3. Tính chất của Saponin 17

4. Tác dụng sinh học và ứng dụng Saponin 18

II. TỔNG QUAN VỀ CÂY CAM THẢO 19

1. Sơ lược 19

2. Mô tả 20

3. Phân bố, sinh thái 20

4. Chế biến và bảo quản 21

5. Thành phần hóa học 22

6. Tác dụng dược lí 22

7. Tính vị, công năng 23

8. Công dụng 23

III. SAPONIN TRONG CÂY CAM THẢO 23

IV. ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TRONG CÂY CAM THẢO 25

1. Định tính saponin trong cây cam thảo 25

a) Định tính Saponin trong cây cam thảo dựa trên tính tạo bọt 25

b) Định tính Saponin trong cây Cam Thảo bằng phản ứng màu Liebermann-Burchard 26

c) Định tính Saponin trong Cam Thảo bằng sắc ký lớp mỏng 26

2. Định lượng Saponin trong cây Cam Thảo 27

a) Định lượng Saponin bằng phương pháp cân 27

b) Định lượng Saponin bằng phương pháp đo quang 27

c) Định lượng Saponin bằng sắc ký lỏng cao áp 28

V. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT SAPONIN TỪ CAM THẢO 28

1. Chiết dựa vào dung môi 28

2. Chiết saponin bằng cách tủa trong môi trường axit 29

3. Chiết xuất Saponin bằng sắc ký cột Diaion HP-20 31

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 31

KẾT LUẬN 32

Định tính saponin trong cây cam thảo: dựa trên tính tạo bọt, bằng phản ứng màu Liebermann-Burchard, bằng sắc ký lớp mỏng. Định lượng Saponin trong cây Cam Thảo: bằng phương pháp cân, bằng phương pháp đo quang, bằng sắc ký lỏng cao áp. 32

Chiết xuất Saponin: dựa vào dung môi, bằng cách tủa trong môi trường axit, bằng sắc ký cột Diaion HP-20 32LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: