Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọtTrong thời  đại  công  nghiệp hóa – hiện  đại hóa như ngày nay, khi nền kinh tế đang  ngày  càng phát  triển  thì bên cạnh  đó  nhu cầu  của  con người cũng ngày càng  được  nâng  cao.  Một  nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống chính là nhu cầu ăn uống cũng  ngày càng được nâng  lên ở những  mức  độ cao  hơn  và đa đạng hơn. 

Nhận thấy  được  vấn  đề này,  nhóm  chúng tôi đã lên một kế hoạch “Dự án đầu tư cửa  hàng  bánh ngọt” ngoài  việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân trên địa bàn  thành  phố Long  Xuyên  và  các  khu  vực  lân  cận, mà  còn xây dựng một  địa điểm thú vị giúp  mọi người có thể thư  giãn sao những giờ làm việc hoặc giờ học căng  thẳng bằng  không  khí ấm  cúng  tại  cửa  hàng  hoặc  tự tay  trang  trí  những 

chiếc bánh ngọt dành tặng cho những người  thân yêu. 

Dự án được đầu  tư  xây  dựng trên địa bàn thành phố Long Xuyên với tổng nguồn  vốn  300.000.000  VND.  Chúng  tôi  mong  rằng  dự  án  sẽ  đáp ứng  thành công  những  yêu  cầu lẫn khách  hàng và nhà  đầu  tư đòi hỏi,  góp  phần  xây  dựng đa  dạng  hơn  loại  hình  kinh  doanh bánh ngọt  tại  Long  Xuyên nói chung và An Giang  nói riêng.


NỘI DUNG:1. Giới thiệu ................................................................................ 04

2. Sự cần thiết phải đầu tư  ......................................................... 04

3. Tóm tắt dự án đầu tư  .............................................................. 05

4. Thuyết minh chính của dự án đầu tư  ..................................... 05

4.1.Tình hình kinh tế xã hội tổng quát  ................................... 05

4.2.P hân tích lựa chọn thiết kế sản phẩm của dự án  .............. 06

4.3.Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm  ...................... 06

4.4.Nghiên cứu phân tích kỹ thuật, công nghệ ....................... 08

4.5.P hân tích tài chính ............................................................ 13

4.6.Tổ chức quản lý dự án ...................................................... 23

4.7.Kết luận và kiến nghị ....LINK DOWNLOADTrong thời  đại  công  nghiệp hóa – hiện  đại hóa như ngày nay, khi nền kinh tế đang  ngày  càng phát  triển  thì bên cạnh  đó  nhu cầu  của  con người cũng ngày càng  được  nâng  cao.  Một  nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống chính là nhu cầu ăn uống cũng  ngày càng được nâng  lên ở những  mức  độ cao  hơn  và đa đạng hơn. 

Nhận thấy  được  vấn  đề này,  nhóm  chúng tôi đã lên một kế hoạch “Dự án đầu tư cửa  hàng  bánh ngọt” ngoài  việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân trên địa bàn  thành  phố Long  Xuyên  và  các  khu  vực  lân  cận, mà  còn xây dựng một  địa điểm thú vị giúp  mọi người có thể thư  giãn sao những giờ làm việc hoặc giờ học căng  thẳng bằng  không  khí ấm  cúng  tại  cửa  hàng  hoặc  tự tay  trang  trí  những 

chiếc bánh ngọt dành tặng cho những người  thân yêu. 

Dự án được đầu  tư  xây  dựng trên địa bàn thành phố Long Xuyên với tổng nguồn  vốn  300.000.000  VND.  Chúng  tôi  mong  rằng  dự  án  sẽ  đáp ứng  thành công  những  yêu  cầu lẫn khách  hàng và nhà  đầu  tư đòi hỏi,  góp  phần  xây  dựng đa  dạng  hơn  loại  hình  kinh  doanh bánh ngọt  tại  Long  Xuyên nói chung và An Giang  nói riêng.


NỘI DUNG:1. Giới thiệu ................................................................................ 04

2. Sự cần thiết phải đầu tư  ......................................................... 04

3. Tóm tắt dự án đầu tư  .............................................................. 05

4. Thuyết minh chính của dự án đầu tư  ..................................... 05

4.1.Tình hình kinh tế xã hội tổng quát  ................................... 05

4.2.P hân tích lựa chọn thiết kế sản phẩm của dự án  .............. 06

4.3.Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm  ...................... 06

4.4.Nghiên cứu phân tích kỹ thuật, công nghệ ....................... 08

4.5.P hân tích tài chính ............................................................ 13

4.6.Tổ chức quản lý dự án ...................................................... 23

4.7.Kết luận và kiến nghị ....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: