Achievers Grade 8 Full (Student's Book & Teacher's Book & Work Book)

 


Achievers Grade là bộ sách dành cho chương trình tiếng Anh tăng cường trung học cơ sở tại TP Hồ Chí Minh. Bộ sách bao gồm 4 cấp độ từ lớp 6 đến lớp 9, được biên soạn theo khung tham chiếu năng lực tiếng Anh Châu Âu (CEFR), giúp người học phát triển đồng đều 4 kỹ năng tiếng Anh và trang bị đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi tiếng Anh quốc tế của Cambridge như KET, PET, FCE, IELTS và TOEFL Junio


Đặc điểm nổi bật


​​​​​​​Achievers giúp học viên:


Học tiếng Anh giao tiếp hiện đại

Cải thiện vốn từ vựng của học viên thông qua bộ từ vựng và mục xây dựng từ vựng

Tập trung vào các dạng bài thi Cambridge và TOEFL thông qua Mục Luyện Thi

Tham gia vào các Dự án nhằm phát triển kỹ năng nóiLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4Achievers Grade 8 (Student's Book)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


Achievers Grade 7 (Teacher's Book)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Achievers Grade 7 (Work Book)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 


Achievers Grade là bộ sách dành cho chương trình tiếng Anh tăng cường trung học cơ sở tại TP Hồ Chí Minh. Bộ sách bao gồm 4 cấp độ từ lớp 6 đến lớp 9, được biên soạn theo khung tham chiếu năng lực tiếng Anh Châu Âu (CEFR), giúp người học phát triển đồng đều 4 kỹ năng tiếng Anh và trang bị đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi tiếng Anh quốc tế của Cambridge như KET, PET, FCE, IELTS và TOEFL Junio


Đặc điểm nổi bật


​​​​​​​Achievers giúp học viên:


Học tiếng Anh giao tiếp hiện đại

Cải thiện vốn từ vựng của học viên thông qua bộ từ vựng và mục xây dựng từ vựng

Tập trung vào các dạng bài thi Cambridge và TOEFL thông qua Mục Luyện Thi

Tham gia vào các Dự án nhằm phát triển kỹ năng nóiLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4Achievers Grade 8 (Student's Book)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


Achievers Grade 7 (Teacher's Book)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Achievers Grade 7 (Work Book)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: