BÀI GIẢNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HỢP CHẤT HỮU CƠChương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ

1.1. Mở đầu 

Cho tới nay con người đã biết và công bố hàng triệuhợp chất hữu cơ, trong đó mỗi năm có hàng ngàn hợp chất mới được xác định.Trong đó bằng con đường tổng hợp trong phòng thí nghiệm tìm ra khoảng 90% hợp chất hữu cơ, phần còn lại phân lập từ các nguồn sinh vật trong tự nhiên.LINK DOWNLOADChương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ

1.1. Mở đầu 

Cho tới nay con người đã biết và công bố hàng triệuhợp chất hữu cơ, trong đó mỗi năm có hàng ngàn hợp chất mới được xác định.Trong đó bằng con đường tổng hợp trong phòng thí nghiệm tìm ra khoảng 90% hợp chất hữu cơ, phần còn lại phân lập từ các nguồn sinh vật trong tự nhiên.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: