Bài giảng Mạng căn bản (TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE)Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Bài 2: CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI

Bài 3: GIAO THỨC TCP/IP VÀ IP ADDRESS V.4

Bài 4: KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN

Bài 5: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG

Bài 6: CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELESS LAN VÀ ADSL

Bài 7: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG

ÔN TẬP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

THI CUỐI MÔNLINK DOWNLOADBài 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Bài 2: CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI

Bài 3: GIAO THỨC TCP/IP VÀ IP ADDRESS V.4

Bài 4: KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN

Bài 5: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG

Bài 6: CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELESS LAN VÀ ADSL

Bài 7: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG

ÔN TẬP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

THI CUỐI MÔNLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: