Bài tập SINH LÝ SINH SẢN NÂNG CAO - TÓM LƯỢT VÀ NHẬN XÉT BÀI BÁO KHOA HỌC - Vỏ trứng - Độ bền, cấu trúc và chức năngPHẦN 1.  NỘI DUNG BÀI BÁO

1.1.  Độ bền vỏ trứng

Vỏ trứng có nhiều lớp, bên cạnh sự vôi hóa, nó một phức hợp hữu cơ /vô cơ và được kẹp giữa lớp màng vỏ ngoài ở bề mặt ngoài của nó và màng vỏ mềm trên bề mặt bên trong trứng. Tyler và Thomas (1966) kết luận từ  phép đo của họ  về  độ  bền va đập của vỏ  rằng chúng mạnh hơn khi bị từ trong so với bên ngoài. 

Số  lượng nhú nhũ trên một đơn vị  diện tích vỏ  rất quan trọng. Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành vỏ, một liên kết chắc chắn sẽ  được thiết lập giữa màng vỏ  và các tinh thể đầu tiên mọc từ dung dịch canxi cacbonat siêu bão hòa mà trứng được ngâm trong đó.

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)PHẦN 1.  NỘI DUNG BÀI BÁO

1.1.  Độ bền vỏ trứng

Vỏ trứng có nhiều lớp, bên cạnh sự vôi hóa, nó một phức hợp hữu cơ /vô cơ và được kẹp giữa lớp màng vỏ ngoài ở bề mặt ngoài của nó và màng vỏ mềm trên bề mặt bên trong trứng. Tyler và Thomas (1966) kết luận từ  phép đo của họ  về  độ  bền va đập của vỏ  rằng chúng mạnh hơn khi bị từ trong so với bên ngoài. 

Số  lượng nhú nhũ trên một đơn vị  diện tích vỏ  rất quan trọng. Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành vỏ, một liên kết chắc chắn sẽ  được thiết lập giữa màng vỏ  và các tinh thể đầu tiên mọc từ dung dịch canxi cacbonat siêu bão hòa mà trứng được ngâm trong đó.

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: