BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN (Vũ Nguyễn Minh Phương)Bài Thí Nghiệm Số 1: 

TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT 

(RELIEF VALVE) 

I. Mục đích: 

−  Hiểu được nguyên lý hoạt động của các loại Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Tìm hiểu các ứng dụng cơ bản của Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Lắp ráp mạch ứng dụng và khảo sát hoạt động thực tế của Van Giới Hạn 

Áp Suất. 

•  Chuẩn bị: 

−  Kiến thức cơ bản về cấu tạo của Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Các thành phần cấu tạo của một mạch thuỷ lực cơ bản 

II. Nội dung: 

•  Thực hành: 

−  Dụng cụ thiết bị:

...LINK DOWNLOADBài Thí Nghiệm Số 1: 

TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT 

(RELIEF VALVE) 

I. Mục đích: 

−  Hiểu được nguyên lý hoạt động của các loại Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Tìm hiểu các ứng dụng cơ bản của Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Lắp ráp mạch ứng dụng và khảo sát hoạt động thực tế của Van Giới Hạn 

Áp Suất. 

•  Chuẩn bị: 

−  Kiến thức cơ bản về cấu tạo của Van Giới Hạn Áp Suất 

−  Các thành phần cấu tạo của một mạch thuỷ lực cơ bản 

II. Nội dung: 

•  Thực hành: 

−  Dụng cụ thiết bị:

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: