Báo cáo Thực tập nhận thức nhà máy nhiệt điện Phả LạiTrong quá trình học tập tại nhà trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có kiến thức thực tế và để củng cố lại những kiến thức đã học, bộ môn tự động hóa đã tạo điền kiện cho chúng em có cơ hội đi thực tập nhận thực tại nhà máy nhiệt điện phả lại.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất điện hiện đại nhất hiện nay của Việt Nam, với những dây chuyền và công nghệ tiên tiến, cùng với 1 hệ thống điều khiển tự động hiện đại.

Chúng em đã được chứng kiến tận mắt quá trình sản xuất điện cho tới khâu phân phối điện hoàn chỉnh, được vào phòng điều khiển trung tâm của nhà máy máy, được các cán bộ của nhà máy giảng giải tận tình về các công nghệ của nhà máy.

Trong bản báo cáo này, em xin trình bày những gì mình đúc kết được qua chuyến đi. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp nên bản báo cáo còn nhiều thiếu xót, mong các thầy trong bộ môn giúp đỡ và bổ xung để bản báo cáo hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:


phần một: tổng quan về nhà máy……………………...………………….4

1. Nhà máy nhiệt điện Phả lại

1.1 vị trí địa lý……………………………………………………………...4

1.2 quy mô nhà máy………………………………………………………..4

1.3 nhiên liệu……………………………………………………………….5

1.4 các giai đoạn phát triển………………………………….…….………6

1.5 sản lượng điện các năm gần đây………………………..……………..7

2. quy trình công nghệ và xử lý……………….……………..…………...10

2.1 quy trình công nghệ…………………………………………………….10

2.2 quy trình xử lý………………………………………………………….12

Phần hai: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện TB-120-2T3

    I.Máy phát điện TB-120-2T3………………………………………………….14

            1.Khái niệm…………………………………………………………………     

            2.Thông số kĩ thuật …………………………………………………………..17

            3. Hệ thống kích thích của máy phát điện…………………..….……………..13

                                           a. máy kích chính…………………………………….……

                                           b. máy kích chính phụ……………………………….…..

                                c. máy kích thích dự phòng………………..………..….

4. Điều chỉnh điện áp của máy phát điệ……………………..……14

5. Hệ thống làm mát của máy…………………………..……..….15

         II. Máy biến áp lực…………………………………………….…………19

         III. Bảo vệ khối máy phát- máy biến áp 1 và 2…………………………..24

         IV. Bảo vệ khối máy phát 3 & 4…………………………….……………29

         V. Bảo vệ các máy biến thế dự phòng…………………………………...33

         VI. Bảo vệ các máy biến thế tự dùng làm việc…………………………..34

         VII. Bảo vệ máy biến áp tự dùng làm việc & dự phòng phía 6/0,4KV….34

         VII. Các chế đọ làm việc của máy biến thế………………………………..34

         IX . Máy cắt…………………………………………………………………35

         X . Tự dùng của công ty nhiệt điện phả lại…………..…………………..39

         XI. Hệ thống cung cáp điện một chiều…………………………………...40

         XII. Sơ đồ nối điện chính của cồng ty nhiệt điện phả lại………………...40

         Kết luận
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong quá trình học tập tại nhà trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có kiến thức thực tế và để củng cố lại những kiến thức đã học, bộ môn tự động hóa đã tạo điền kiện cho chúng em có cơ hội đi thực tập nhận thực tại nhà máy nhiệt điện phả lại.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất điện hiện đại nhất hiện nay của Việt Nam, với những dây chuyền và công nghệ tiên tiến, cùng với 1 hệ thống điều khiển tự động hiện đại.

Chúng em đã được chứng kiến tận mắt quá trình sản xuất điện cho tới khâu phân phối điện hoàn chỉnh, được vào phòng điều khiển trung tâm của nhà máy máy, được các cán bộ của nhà máy giảng giải tận tình về các công nghệ của nhà máy.

Trong bản báo cáo này, em xin trình bày những gì mình đúc kết được qua chuyến đi. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp nên bản báo cáo còn nhiều thiếu xót, mong các thầy trong bộ môn giúp đỡ và bổ xung để bản báo cáo hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:


phần một: tổng quan về nhà máy……………………...………………….4

1. Nhà máy nhiệt điện Phả lại

1.1 vị trí địa lý……………………………………………………………...4

1.2 quy mô nhà máy………………………………………………………..4

1.3 nhiên liệu……………………………………………………………….5

1.4 các giai đoạn phát triển………………………………….…….………6

1.5 sản lượng điện các năm gần đây………………………..……………..7

2. quy trình công nghệ và xử lý……………….……………..…………...10

2.1 quy trình công nghệ…………………………………………………….10

2.2 quy trình xử lý………………………………………………………….12

Phần hai: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện TB-120-2T3

    I.Máy phát điện TB-120-2T3………………………………………………….14

            1.Khái niệm…………………………………………………………………     

            2.Thông số kĩ thuật …………………………………………………………..17

            3. Hệ thống kích thích của máy phát điện…………………..….……………..13

                                           a. máy kích chính…………………………………….……

                                           b. máy kích chính phụ……………………………….…..

                                c. máy kích thích dự phòng………………..………..….

4. Điều chỉnh điện áp của máy phát điệ……………………..……14

5. Hệ thống làm mát của máy…………………………..……..….15

         II. Máy biến áp lực…………………………………………….…………19

         III. Bảo vệ khối máy phát- máy biến áp 1 và 2…………………………..24

         IV. Bảo vệ khối máy phát 3 & 4…………………………….……………29

         V. Bảo vệ các máy biến thế dự phòng…………………………………...33

         VI. Bảo vệ các máy biến thế tự dùng làm việc…………………………..34

         VII. Bảo vệ máy biến áp tự dùng làm việc & dự phòng phía 6/0,4KV….34

         VII. Các chế đọ làm việc của máy biến thế………………………………..34

         IX . Máy cắt…………………………………………………………………35

         X . Tự dùng của công ty nhiệt điện phả lại…………..…………………..39

         XI. Hệ thống cung cáp điện một chiều…………………………………...40

         XII. Sơ đồ nối điện chính của cồng ty nhiệt điện phả lại………………...40

         Kết luận
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: