BÁO CÁO - TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU VỀ TỶ SỐ DẠNG CỦA MÁY BAY Full (Nguyễn Văn Tuấn)Khi bay cánh của máy bay là bộ phận tạo ra lực nâng lớn hơn trọng lượng của nó để máy bay có thể cất cánh.

 Hình dạng và kích thước cánh của cả chim và máy bay xác định cách chúng có thể thực hiện hoặc khả năng của chúng (ví dụ, bay lượn, duy trì tốc độ cao và khả năng cơ động).

 Một cách mà hình dạng của cánh có thể được mô tả là thông qua tỷ số dạng của cánh

Tỷ số dạng cánh

Tỷ lệ chiều dài của cánh với chiều rộng của chúng được gọi là tỷ số dạng. Tỷ số dạng cao cho thấy đôi cánh dài và hẹp. Tỷ số dạng thấp cho thấy cánh ngắn, rộng.

Tỷ số dạng = chiều dài cánh bình phương (m2) / Diện tích cánh (m2)

Có thể được viết lại = chiều dài sai cánh (m) / dây cung trung bình (m)


NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU CHUNG 3

II. CÁNH TỶ SỐ DẠNG LỚN 5

III. CÁNH TỶ SỐ DẠNG NHỎ 7

IV. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SỐ DẠNG. 9

4.1 Thay đổi diện tích cánh A. 9

4.2 Ảnh hưởng của tỷ số dạng. 10

V. ỨNG DỤNG 17


Khi bay cánh của máy bay là bộ phận tạo ra lực nâng lớn hơn trọng lượng của nó để máy bay có thể cất cánh.

 Hình dạng và kích thước cánh của cả chim và máy bay xác định cách chúng có thể thực hiện hoặc khả năng của chúng (ví dụ, bay lượn, duy trì tốc độ cao và khả năng cơ động).

 Một cách mà hình dạng của cánh có thể được mô tả là thông qua tỷ số dạng của cánh

Tỷ số dạng cánh

Tỷ lệ chiều dài của cánh với chiều rộng của chúng được gọi là tỷ số dạng. Tỷ số dạng cao cho thấy đôi cánh dài và hẹp. Tỷ số dạng thấp cho thấy cánh ngắn, rộng.

Tỷ số dạng = chiều dài cánh bình phương (m2) / Diện tích cánh (m2)

Có thể được viết lại = chiều dài sai cánh (m) / dây cung trung bình (m)


NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU CHUNG 3

II. CÁNH TỶ SỐ DẠNG LỚN 5

III. CÁNH TỶ SỐ DẠNG NHỎ 7

IV. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SỐ DẠNG. 9

4.1 Thay đổi diện tích cánh A. 9

4.2 Ảnh hưởng của tỷ số dạng. 10

V. ỨNG DỤNG 17
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: