GIÁO TRÌNH Mô đun - PLC NÂNG CAO NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (TRƯỜNG CĐ NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH)PLC nâng cao là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điều khiển tự động thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức trong môn học PLC nâng cao. 

Điều khiển lập trình nghiên cứu những ứng dụng của các tập lệnh nhằm để lập trình và điều khiển một hệ thống trong sản xuất và đời sống. 

Ngoài ra môn học này còn giúp sinh viên không chuyên ngành điện bổ sung thêm các kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, các thiết bị điện, cấu tạo và các đặc tính làm việc của chúng để có thể vận hành được trong thực tế. 

Quyển sách này tác giả trình bày các kiến thức cơ bản hệ thống điều khiển lập trình, cấu trúc và phương thức hoạt động , kết nối giữa các thiết bị ngoại vi , tập lệnh , các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các loại hệ thống điện có kèm theo các ví dụ cụ thể và các bài tập được soạn theo từng các chương lý thuyết, để giúp người học có thể giải và ứng dụng vào các môn học có liên quan.

Giáo trình PLC nâng cao này được biên soạn với sự cố gắng sưu tầm các tài liệu, với sự đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong và ngoài khoa, cùng với kinh nghiệm giảng dạy môn học này trong nhiều năm. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên biên soạn giáo trình PLC nâng cao nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, của các em sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến bài giảng này.

 

NỘI DUNG:


STT ĐỀ MỤC TRANG

1 Lời giới thiệu 2

2 Mục lục 4

3 Nội dung bài học. 5

Bài 1: Tổng quan về điều khiển lập trình 7

Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC S7-300 15

Bài 3: Kỹ thuật lập trình 31

Bài 4: Cài đặt phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc 37

Bài 5:  Tập lệnh PLC S7-300

47

Bài 6: Bài tập ứng dụng PLC S7-300 57


PLC nâng cao là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điều khiển tự động thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức trong môn học PLC nâng cao. 

Điều khiển lập trình nghiên cứu những ứng dụng của các tập lệnh nhằm để lập trình và điều khiển một hệ thống trong sản xuất và đời sống. 

Ngoài ra môn học này còn giúp sinh viên không chuyên ngành điện bổ sung thêm các kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, các thiết bị điện, cấu tạo và các đặc tính làm việc của chúng để có thể vận hành được trong thực tế. 

Quyển sách này tác giả trình bày các kiến thức cơ bản hệ thống điều khiển lập trình, cấu trúc và phương thức hoạt động , kết nối giữa các thiết bị ngoại vi , tập lệnh , các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các loại hệ thống điện có kèm theo các ví dụ cụ thể và các bài tập được soạn theo từng các chương lý thuyết, để giúp người học có thể giải và ứng dụng vào các môn học có liên quan.

Giáo trình PLC nâng cao này được biên soạn với sự cố gắng sưu tầm các tài liệu, với sự đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong và ngoài khoa, cùng với kinh nghiệm giảng dạy môn học này trong nhiều năm. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên biên soạn giáo trình PLC nâng cao nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, của các em sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến bài giảng này.

 

NỘI DUNG:


STT ĐỀ MỤC TRANG

1 Lời giới thiệu 2

2 Mục lục 4

3 Nội dung bài học. 5

Bài 1: Tổng quan về điều khiển lập trình 7

Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC S7-300 15

Bài 3: Kỹ thuật lập trình 31

Bài 4: Cài đặt phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc 37

Bài 5:  Tập lệnh PLC S7-300

47

Bài 6: Bài tập ứng dụng PLC S7-300 57
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: