Giới thiệu kỹ thuật sấy chân khôngGIỚI THIỆU KỸ THUẬT SẤY CHÂN KHÔNG 

2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẤY  

Dựa vào tác nhân sấy hay cách tạo ra động lực quá trình dịch chuyển ẩm mà chúng ta có hai phương pháp sấy: phương pháp sấy nóng và phương pháp sấy lạnh. 

  2.1.1. Phương pháp sấy nóng 

 

Trong phương pháp sấy nóng, tác nhân sấy và vật liệu sấy được đốt nóng. Do tác nhân sấy được đốt nóng nên độ ẩm tương đối φ giảm dẫn đến phân áp suất hơi nước pam trong tác nhân sấy giảm. Mặt khác do nhiệt độ của vật liệu sấy tăng lên nên mật độ hơi trong các mao quản tăng và phân áp suất hơi nước trên bề mặt vật cũng tăng theo công thức: 


LINK DOWNLOADGIỚI THIỆU KỸ THUẬT SẤY CHÂN KHÔNG 

2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẤY  

Dựa vào tác nhân sấy hay cách tạo ra động lực quá trình dịch chuyển ẩm mà chúng ta có hai phương pháp sấy: phương pháp sấy nóng và phương pháp sấy lạnh. 

  2.1.1. Phương pháp sấy nóng 

 

Trong phương pháp sấy nóng, tác nhân sấy và vật liệu sấy được đốt nóng. Do tác nhân sấy được đốt nóng nên độ ẩm tương đối φ giảm dẫn đến phân áp suất hơi nước pam trong tác nhân sấy giảm. Mặt khác do nhiệt độ của vật liệu sấy tăng lên nên mật độ hơi trong các mao quản tăng và phân áp suất hơi nước trên bề mặt vật cũng tăng theo công thức: 


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: