Khảo Sát Datasheet Ic 74247 Và Ic 7490. Thiết Kế Mạch Đếm Từ 0 Đến 7768 Hiển Thị Led Led 7 Đoạn Có Xóa Số 0 Vô NghĩaPHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU YÊU CẦU – HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu

Mạch đếm là thành phần cơ bản của các hệ thống số, chúng được sử dụng để đếm thời gian, chia tần số, điều khiển các mạch khác….Mạch đếm được sử dụng rất nhiều trong các mạch điện tử ví dụ như các bộ xử lí, bộ định thời….Sử dụng trong các thiết bị như đèn giao thông, đồng hồ điện tử….

Trong đề tài này yêu cầu thiết kế mạch đếm lên từ 0 đến 7768 hiển thị ra led 7 đoạn có xóa số 0 vô nghĩa, sử dụng IC 74247 và có IC 7490. Vì đếm từ 0 đến 7768 nên ta phải cần tới 4 con IC đếm 74247 và 4 con IC 7490 sang led 7 đoạn. Ngoài ra mạch đếm còn sử dụng bộ AutoReset để trả giá trị bắt đầu theo mong muốn, khối dao động và khối xóa số 0 vô nghĩa.

Chúng tôi xin cam đoan đề tài này là do chúng tôi tự thực hiện dựa vào một số tài liệu và không sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. Nếu có sao chép chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1.2. Hạn chế

Mạch còn hơi phức tạp

Xung CK chưa ổn định


PHẦN NỘI DUNG 4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU YÊU CẦU – HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 4

1.1. Giới thiệu 4

1.2. Hạn chế 4

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ 5

2.1. Thiết kế sơ đồ khối ( khảo sát sơ đồ khối) 5

2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 5

2.2.1. Khối dao động 5

2.2.2. Khối đếm và giải mã 5

2.2.3. Khối hiển thị led 7 đoạn 5

2.2.4. Khối xóa số 0 vô nghĩa 5

CHƯƠNG 3: THI CÔNG MẠCH NGUYÊN LÝ 6

3.1. Sơ đồ nguyên lý 6

3.2. Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus 6

3.3. Các linh kiện và công thức tính toán mạch 6

KẾT LUẬN 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO 8


LINK DOWNLOADPHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU YÊU CẦU – HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu

Mạch đếm là thành phần cơ bản của các hệ thống số, chúng được sử dụng để đếm thời gian, chia tần số, điều khiển các mạch khác….Mạch đếm được sử dụng rất nhiều trong các mạch điện tử ví dụ như các bộ xử lí, bộ định thời….Sử dụng trong các thiết bị như đèn giao thông, đồng hồ điện tử….

Trong đề tài này yêu cầu thiết kế mạch đếm lên từ 0 đến 7768 hiển thị ra led 7 đoạn có xóa số 0 vô nghĩa, sử dụng IC 74247 và có IC 7490. Vì đếm từ 0 đến 7768 nên ta phải cần tới 4 con IC đếm 74247 và 4 con IC 7490 sang led 7 đoạn. Ngoài ra mạch đếm còn sử dụng bộ AutoReset để trả giá trị bắt đầu theo mong muốn, khối dao động và khối xóa số 0 vô nghĩa.

Chúng tôi xin cam đoan đề tài này là do chúng tôi tự thực hiện dựa vào một số tài liệu và không sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. Nếu có sao chép chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1.2. Hạn chế

Mạch còn hơi phức tạp

Xung CK chưa ổn định


PHẦN NỘI DUNG 4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU YÊU CẦU – HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 4

1.1. Giới thiệu 4

1.2. Hạn chế 4

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ 5

2.1. Thiết kế sơ đồ khối ( khảo sát sơ đồ khối) 5

2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 5

2.2.1. Khối dao động 5

2.2.2. Khối đếm và giải mã 5

2.2.3. Khối hiển thị led 7 đoạn 5

2.2.4. Khối xóa số 0 vô nghĩa 5

CHƯƠNG 3: THI CÔNG MẠCH NGUYÊN LÝ 6

3.1. Sơ đồ nguyên lý 6

3.2. Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus 6

3.3. Các linh kiện và công thức tính toán mạch 6

KẾT LUẬN 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO 8


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: