MÔN HỌC NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG Đề tài Nhận dạng cho bồn nước đơn và sử dụng giải thuật Fuzzy (Phan Anh Duy)Trong những năm qua, khoa học máy tính và xử lý thông tin có những bước tiến vượt bậc và ngày càng có những đóng góp to lớn vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số làm cho ngành điện tử trở nên phong phú và đa dạng hơn. Nó góp phần rất lớn trong việc đưa kỹ thuật hiện đại thâm nhập rộng rãi vào mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất, kinh tế và đời sống xã hội. Từ những hệ thống máy tính lớn đến những hệ thống máy tính cá nhân, từ những việc điều khiển các máy công nghiệp đến các thiết bị phục vụ đời sống hằng ngày của con người. Mô hình bồn nước đơn được sử dụng trong các thí nghiệm về điều khiển ở hầu hết các trường đại học kỹ thuật vì nó là một mô hình dễ xây dựng và là một ví dụ điển hình về kỹ thuật điều khiển. 

Hệ thống bồn nước đơn là một hệ phi tuyến khó điều khiển và một số ứng dụng thực tế đòi hỏi mực chất lỏng trong bồn phải được kiểm soát ở một mức nhất định. 

Vấn đề kiểm soát mực chất lỏng tại vị trí xác định được đặt ra sao cho ổn định nhất. Chính từ đó hình thành các phương pháp điều khiển kiểm soát mực nước của bồn chứa.

Phương pháp mô hình hóa đối tượng trong hệ thống bằng  Fuzzycó nhiều ưu điểm thông dụng trong công nghiệp, không cần biết rõ cấu trúc hệ thống mà có thể điều khiển dựa trên số liệu, kinh nghiệm thực tế.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong những năm qua, khoa học máy tính và xử lý thông tin có những bước tiến vượt bậc và ngày càng có những đóng góp to lớn vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số làm cho ngành điện tử trở nên phong phú và đa dạng hơn. Nó góp phần rất lớn trong việc đưa kỹ thuật hiện đại thâm nhập rộng rãi vào mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất, kinh tế và đời sống xã hội. Từ những hệ thống máy tính lớn đến những hệ thống máy tính cá nhân, từ những việc điều khiển các máy công nghiệp đến các thiết bị phục vụ đời sống hằng ngày của con người. Mô hình bồn nước đơn được sử dụng trong các thí nghiệm về điều khiển ở hầu hết các trường đại học kỹ thuật vì nó là một mô hình dễ xây dựng và là một ví dụ điển hình về kỹ thuật điều khiển. 

Hệ thống bồn nước đơn là một hệ phi tuyến khó điều khiển và một số ứng dụng thực tế đòi hỏi mực chất lỏng trong bồn phải được kiểm soát ở một mức nhất định. 

Vấn đề kiểm soát mực chất lỏng tại vị trí xác định được đặt ra sao cho ổn định nhất. Chính từ đó hình thành các phương pháp điều khiển kiểm soát mực nước của bồn chứa.

Phương pháp mô hình hóa đối tượng trong hệ thống bằng  Fuzzycó nhiều ưu điểm thông dụng trong công nghiệp, không cần biết rõ cấu trúc hệ thống mà có thể điều khiển dựa trên số liệu, kinh nghiệm thực tế.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: