Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô du lịch và chế tạo mô hìnhĐề tài “Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô du lịch và chế tạo mô hình” nghiêm cứu nhằm mục đích.

- Tìm hiểu chung về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô du lịch.

- Nghiêm cứu và tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí tự động và nguyên lý của sơ đồ mạch điện điều hòa.

- Trên cơ sở nghiêm cứu đưa ra hướng chẩn đoán và cách khắc phục các hư hỏng thường gặp trên hệ thống điều hòa.

3. Phạm vi nghiêm cứu.

Hệ thống điều hòa không khí tự động của một số hãng xe du lịch như: Toyota, Nissan, Hyundai, KIA, Honda…

4. Giới hạn đề tài.

Do kiến thức chuyên môn và thời gian còn hạn chế nên đề tài chỉ nghiêm cứu hệ thống điề hòa không khí tự động trên ba hãng xe ô tô du lịch tiêu biểu như: Toyota, Hyundai và Honda.

Đề tài tập trung nghiêm cứu lý thuyết về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô du lịch và chế tạo mô hình hệ thống điều hòa


Nội dung của đề tài gồm:


Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí. 

Chương 2: Nghiêm cứu hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô du lịch.

Chương 3: Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí ô tô.LINK DOWNLOADĐề tài “Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô du lịch và chế tạo mô hình” nghiêm cứu nhằm mục đích.

- Tìm hiểu chung về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô du lịch.

- Nghiêm cứu và tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí tự động và nguyên lý của sơ đồ mạch điện điều hòa.

- Trên cơ sở nghiêm cứu đưa ra hướng chẩn đoán và cách khắc phục các hư hỏng thường gặp trên hệ thống điều hòa.

3. Phạm vi nghiêm cứu.

Hệ thống điều hòa không khí tự động của một số hãng xe du lịch như: Toyota, Nissan, Hyundai, KIA, Honda…

4. Giới hạn đề tài.

Do kiến thức chuyên môn và thời gian còn hạn chế nên đề tài chỉ nghiêm cứu hệ thống điề hòa không khí tự động trên ba hãng xe ô tô du lịch tiêu biểu như: Toyota, Hyundai và Honda.

Đề tài tập trung nghiêm cứu lý thuyết về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô du lịch và chế tạo mô hình hệ thống điều hòa


Nội dung của đề tài gồm:


Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí. 

Chương 2: Nghiêm cứu hệ thống điều hòa không khí tự động ô tô du lịch.

Chương 3: Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí ô tô.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: