Nghiên cứu kỹ thuật lò sấy đối lưu tự nhiên nhằm tăng chất lượng sơ chế thuốc láMỤC ĐÍCH CỦA LUẬN ÁN 

-  Nghiên cứu về trường nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm để xác lập chế độ sấy hợp lý, giảm chi phí, tăng chất lượng thuốc lá sau sấy 

-  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu là lò sấy thuốc lá đối lưu tự nhiên 3,5 tấn/mẻ (5x6 m2) là loại phổ biến cho các trạm, trại của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN ÁN 

-  Nghiên cứu về trường nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm để xác lập chế độ sấy hợp lý, giảm chi phí, tăng chất lượng thuốc lá sau sấy 

-  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu là lò sấy thuốc lá đối lưu tự nhiên 3,5 tấn/mẻ (5x6 m2) là loại phổ biến cho các trạm, trại của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: