Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy sấy phấn hoa bằng phương pháp sấy chân không, Bùi Quốc Khoa Tóm tắt: Nội dung thực hiện của luận văn: - Tìm hiểu về sản phẩm phấn hoa. - Tìm hiểu lý thuyết sấy chân không, chọn mô hình máy sấy. - Tính toán, thiết kế và chế tạo máy sấy chân không sấy phấn hoa với năng suất 5 kg/mẻ. - Khảo nghiệm mô hình máy sấy chân không. - Xử lý số liệu, tổng hợp, đánh giá
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER) Tóm tắt: Nội dung thực hiện của luận văn: - Tìm hiểu về sản phẩm phấn hoa. - Tìm hiểu lý thuyết sấy chân không, chọn mô hình máy sấy. - Tính toán, thiết kế và chế tạo máy sấy chân không sấy phấn hoa với năng suất 5 kg/mẻ. - Khảo nghiệm mô hình máy sấy chân không. - Xử lý số liệu, tổng hợp, đánh giá
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: