Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sấy đương quy bằng kỹ thuật sấy chân khôngTóm  tắt.  Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu tác dụng mà sâm đương quy mang lại đồng thời nghiên cứu chế tạo máy sấy chân không để sấy sâm đương quy một cách hiệu quả nhất. Trong nghiên cứu này, sâm đương quy được sấy trên máy sấy chân không ở  các nhiệt độ  sấy khác nhau (35, 40, 45, 50, 55, 60oC) để  nghiên cứu về  động học quá trình sấy từ  đường cong sấy thực nghiệm. Từ đó, 13 mô hình toán khác nhau dựa trên định luật khuếch tán thứ hai của Fick được áp dụng để xác định mối tương quan giữa độ ẩm không thứ nguyên theo thời gian. Kết quả là mô hình toán của Midilli-Kucuk phù hợp nhất với kết quả thực nghiệm với giá trị độ lệch trung bình bình phương (RMSE) nhỏ hơn 0,015 và hệ số tương quan bình phương lớn hơn 0,999LINK DOWNLOADTóm  tắt.  Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu tác dụng mà sâm đương quy mang lại đồng thời nghiên cứu chế tạo máy sấy chân không để sấy sâm đương quy một cách hiệu quả nhất. Trong nghiên cứu này, sâm đương quy được sấy trên máy sấy chân không ở  các nhiệt độ  sấy khác nhau (35, 40, 45, 50, 55, 60oC) để  nghiên cứu về  động học quá trình sấy từ  đường cong sấy thực nghiệm. Từ đó, 13 mô hình toán khác nhau dựa trên định luật khuếch tán thứ hai của Fick được áp dụng để xác định mối tương quan giữa độ ẩm không thứ nguyên theo thời gian. Kết quả là mô hình toán của Midilli-Kucuk phù hợp nhất với kết quả thực nghiệm với giá trị độ lệch trung bình bình phương (RMSE) nhỏ hơn 0,015 và hệ số tương quan bình phương lớn hơn 0,999LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: