Nhận dạng hệ bồn nước đôi sử dụng mô hình fuzzy nhiều lớp kết hợp giải thuật tối ưu tiến hóa vi sai (Cao Văn Kiên)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: