ĐỒ ÁN CUỐI KỲ - Nghiên cứu khai thác công cụ Metasploit Framework (20 trang)I. Lý thuyết về Metaploit

1. Giới thiệu chung và cấu trúc của Metasploit Framework

1.1 Giới thiệu chung

Metasploit là khung khai thác được sử dụng rộng rãi nhất. Metasploit là một công cụ mạnh mẽ có thể hỗ trợ tất cả các giai đoạn của quá trình tham gia thử nghiệm thâm nhập, từ thu thập thông tin đến hậu khai thác.

Metasploit có hai phiên bản chính:

 Metasploit Pro: Phiên bản thương mại hỗ trợ tự động hóa và quản lý các tác vụ. Phiên bản này có giao diện người dùng đồ họa (GUI).

 Metasploit Framework: Phiên bản nguồn mở hoạt động từ dòng lệnh. Phòng này sẽ tập trung vào phiên bản này, được cài đặt trên AttackBox và các bản phân phối Linux thử nghiệm thâm nhập được sử dụng phổ biến nhất.

Metasploit Framework là một bộ công cụ cho phép thu thập thông tin, quét, khai thác, phát triển khai thác, hậu khai thác, v.v. Mặc dù việc sử dụng chính của Metasploit Framework tập trung vào miền thử nghiệm thâm nhập, nhưng nó cũng hữu ích cho việc nghiên cứu lỗ hổng và phát triển khai thác.LINK DOWNLOADI. Lý thuyết về Metaploit

1. Giới thiệu chung và cấu trúc của Metasploit Framework

1.1 Giới thiệu chung

Metasploit là khung khai thác được sử dụng rộng rãi nhất. Metasploit là một công cụ mạnh mẽ có thể hỗ trợ tất cả các giai đoạn của quá trình tham gia thử nghiệm thâm nhập, từ thu thập thông tin đến hậu khai thác.

Metasploit có hai phiên bản chính:

 Metasploit Pro: Phiên bản thương mại hỗ trợ tự động hóa và quản lý các tác vụ. Phiên bản này có giao diện người dùng đồ họa (GUI).

 Metasploit Framework: Phiên bản nguồn mở hoạt động từ dòng lệnh. Phòng này sẽ tập trung vào phiên bản này, được cài đặt trên AttackBox và các bản phân phối Linux thử nghiệm thâm nhập được sử dụng phổ biến nhất.

Metasploit Framework là một bộ công cụ cho phép thu thập thông tin, quét, khai thác, phát triển khai thác, hậu khai thác, v.v. Mặc dù việc sử dụng chính của Metasploit Framework tập trung vào miền thử nghiệm thâm nhập, nhưng nó cũng hữu ích cho việc nghiên cứu lỗ hổng và phát triển khai thác.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: