SÁCH - Bài tập lý thuyết cháy (V. V.Pomeraxev)Trên cơ sở tài liệu Bài tập lý thuyết chảy do V V Pô-me-raxev viết năm 1972. chúng tôi biên dịch và biên soạn lại cho phù hợp với hai quyển sách Lý thuyết chảy mà GS TS Nguyễn Sĩ Mão và PGS. TS. Trần Gia Mỹ đã viết. Cuốn bài tập này sẽ làm sáng tỏ lý thuyết chảy của hai tác giả trên, phục vụ cho sinh viên ở Viện Cơ khí Động lực và Viện Khoa học và công nghệ Nhiệt – Lạnh.

Sách được xuất bản lần đầu nên không tránh khỏi sai sót, các tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp gần xa.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội và những ai đóng góp công lao để cuốn sách này tới tay bạn đọc.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT CHÁY NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trên cơ sở tài liệu Bài tập lý thuyết chảy do V V Pô-me-raxev viết năm 1972. chúng tôi biên dịch và biên soạn lại cho phù hợp với hai quyển sách Lý thuyết chảy mà GS TS Nguyễn Sĩ Mão và PGS. TS. Trần Gia Mỹ đã viết. Cuốn bài tập này sẽ làm sáng tỏ lý thuyết chảy của hai tác giả trên, phục vụ cho sinh viên ở Viện Cơ khí Động lực và Viện Khoa học và công nghệ Nhiệt – Lạnh.

Sách được xuất bản lần đầu nên không tránh khỏi sai sót, các tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp gần xa.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội và những ai đóng góp công lao để cuốn sách này tới tay bạn đọc.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT CHÁY NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: