SÁCH - Đo điện (Hoàng Hữu Thận)Trong các nguồn tài nguyên quan trọng đối với sự sống và sự phát triển của xã hội, điện được coi là nguồn tài nguyên nhân tạo quan trọng bậc nhất. Bất cứ nơi đâu cũng có sự hiện diện của điện, từ những sinh hoạt hàng ngày với các đồ dùng điện như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy tính... cho tới hoạt động sản xuất ở các nhà máy với các dây chuyền công nghệ máy, lắp ráp... Và quan trọng nhất, năng lượng điện chính là nguồn cung cấp ánh sáng cho toàn thế giới, đưa toàn cầu bước sang một nền văn minh hiện đại.

Kể từ khi được phát minh ra đến nay, chưa bao giờ các vấn đề về điện lại không quan trọng. Những công trình nghiên cứu vẫn tiếp tục diễn ra nhằm tối ưu hóa các nguồn điện, tạo ra những nguồn năng lượng điện mới, đáp ứng các nhu cầu phát triển. Xét trên sự phát triển của các ngành nghề, nghề điện cũng luôn được đánh giá cao trong khối ngành khoa học, kĩ thuật. Người làm nghề điện cũng nhận được mức thu nhập khá ổn định so với mặt bằng chung.Cũng từ đó, điện dần được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên khắp thế giới, là một môn học nhỏ hoặc ngành chuyên sâu, thậm chí là phân ra rất nhiều ngành nghiên cứu các khía cạnh của điện. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về điện càng ngày càng lớn, lẽ dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những tài liệu trực quan, những khoa học nghiên cứu từ lịch sử cho đến hiện đại đã được chứng minh và công nhận. Nhằm cung cấp những kiến thức về điện và kỹ thuật điện cho hệ thống giáo dục Việt Nam để làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu... tác giả Hoàng Hữu Thận đã cho ra mắt cuốn sách “Đo điện”.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE
Trong các nguồn tài nguyên quan trọng đối với sự sống và sự phát triển của xã hội, điện được coi là nguồn tài nguyên nhân tạo quan trọng bậc nhất. Bất cứ nơi đâu cũng có sự hiện diện của điện, từ những sinh hoạt hàng ngày với các đồ dùng điện như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy tính... cho tới hoạt động sản xuất ở các nhà máy với các dây chuyền công nghệ máy, lắp ráp... Và quan trọng nhất, năng lượng điện chính là nguồn cung cấp ánh sáng cho toàn thế giới, đưa toàn cầu bước sang một nền văn minh hiện đại.

Kể từ khi được phát minh ra đến nay, chưa bao giờ các vấn đề về điện lại không quan trọng. Những công trình nghiên cứu vẫn tiếp tục diễn ra nhằm tối ưu hóa các nguồn điện, tạo ra những nguồn năng lượng điện mới, đáp ứng các nhu cầu phát triển. Xét trên sự phát triển của các ngành nghề, nghề điện cũng luôn được đánh giá cao trong khối ngành khoa học, kĩ thuật. Người làm nghề điện cũng nhận được mức thu nhập khá ổn định so với mặt bằng chung.Cũng từ đó, điện dần được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên khắp thế giới, là một môn học nhỏ hoặc ngành chuyên sâu, thậm chí là phân ra rất nhiều ngành nghiên cứu các khía cạnh của điện. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về điện càng ngày càng lớn, lẽ dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những tài liệu trực quan, những khoa học nghiên cứu từ lịch sử cho đến hiện đại đã được chứng minh và công nhận. Nhằm cung cấp những kiến thức về điện và kỹ thuật điện cho hệ thống giáo dục Việt Nam để làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu... tác giả Hoàng Hữu Thận đã cho ra mắt cuốn sách “Đo điện”.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: