Tài liệu học Bác sĩ máy tính thực hành của ISPACE Phần cứng (Full)NỘI DUNG:


Chương 1 - Tổng quan về máy vi tính

Chương 2 - Case và Nguồn 

Chương 3. Chức năng của Mainboard

Chương 4 - CPU

Chương 5 - BộnhớRAM

Chương 6 - Ổcứng HDD

Chương 7 - CD ROM

Chương 8 - Thiết bị vào ra

Chương 9 - Card mở rộng  

Chương 10 - Lắp ráp máy tính

Chương 12 - Cài hệ điều hành Window XP

Chương 13 - Tiện ích Ghost 

Chương 14 - Partition Magic

Chương 15 - Nối mạng LAN

Dụng cụ sửa chữa máy tính 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)NỘI DUNG:


Chương 1 - Tổng quan về máy vi tính

Chương 2 - Case và Nguồn 

Chương 3. Chức năng của Mainboard

Chương 4 - CPU

Chương 5 - BộnhớRAM

Chương 6 - Ổcứng HDD

Chương 7 - CD ROM

Chương 8 - Thiết bị vào ra

Chương 9 - Card mở rộng  

Chương 10 - Lắp ráp máy tính

Chương 12 - Cài hệ điều hành Window XP

Chương 13 - Tiện ích Ghost 

Chương 14 - Partition Magic

Chương 15 - Nối mạng LAN

Dụng cụ sửa chữa máy tính 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: