Thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật BKĐN - Nghiên cứu quá trình kết tinh dạng nhánh câyI. Mục đích yêu cầu: 

- Sinh viên phải hiểu đ-ợc quá trình kết tinh từ lỏng sang rắn, quá trình tạo mầm và phát triển mầm. 

- Sự phát triển của tinh thể hình nhánh cây. 

II. Vật t-thiết bị và hoá chất:

Quá trình kết tinh của hầu hết kim loại và hợpkim đều xảy ra ở nhiệt độ khá cao và thời gian rất ngắn. Do vậy, chúng ta không thể quan sát trực tiếp quá trình kết tinh dạng nhánh cây của chúng. Trong thí nghiệm này, chúng ta dùng các hoá chất có quá trình kết tinh dạng nhánh cây ở nhiệt độ th-ờng để nghiên cứu. Đó là các dung dịch quá bão hoà NH4Cl, CuSO4và Pb(NO3)2. 

Thiết bị vật t-th-ờng dùng gồm có: 

- Kính hiển vi sinh vật: Loại này cho ánh sáng xuyên qua mẫu quan sát. 

- Dung dịch nghiên cứu: NH4Cl quá bão hoà trong n-ớc, loại dung dịch này cho dạng nhánh cây rõ và đẹp. 

- Tấm kính nhỏ (lam kính, lamel): Đểchứa giọt dung dịch nghiên cứu. 

- Bếp điện: Để sấy cho dung dịch mau khô. 

- Đũa thuỷ tinh: Lấy dung dịch và dàn mỏng lên tấm kính nhỏ 

- Khăn lau: Để lau sạch tấm kính sau mỗi lần quan sát xong. 

III. Trình tự thí nghiệm: LINK DOWNLOADI. Mục đích yêu cầu: 

- Sinh viên phải hiểu đ-ợc quá trình kết tinh từ lỏng sang rắn, quá trình tạo mầm và phát triển mầm. 

- Sự phát triển của tinh thể hình nhánh cây. 

II. Vật t-thiết bị và hoá chất:

Quá trình kết tinh của hầu hết kim loại và hợpkim đều xảy ra ở nhiệt độ khá cao và thời gian rất ngắn. Do vậy, chúng ta không thể quan sát trực tiếp quá trình kết tinh dạng nhánh cây của chúng. Trong thí nghiệm này, chúng ta dùng các hoá chất có quá trình kết tinh dạng nhánh cây ở nhiệt độ th-ờng để nghiên cứu. Đó là các dung dịch quá bão hoà NH4Cl, CuSO4và Pb(NO3)2. 

Thiết bị vật t-th-ờng dùng gồm có: 

- Kính hiển vi sinh vật: Loại này cho ánh sáng xuyên qua mẫu quan sát. 

- Dung dịch nghiên cứu: NH4Cl quá bão hoà trong n-ớc, loại dung dịch này cho dạng nhánh cây rõ và đẹp. 

- Tấm kính nhỏ (lam kính, lamel): Đểchứa giọt dung dịch nghiên cứu. 

- Bếp điện: Để sấy cho dung dịch mau khô. 

- Đũa thuỷ tinh: Lấy dung dịch và dàn mỏng lên tấm kính nhỏ 

- Khăn lau: Để lau sạch tấm kính sau mỗi lần quan sát xong. 

III. Trình tự thí nghiệm: LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: