Thiết kế dây chuyền sản xuất nước dứa năng suất 20 tấn sản phẩm mỗi ngày - Phan Thị Hồng NhungRau quả đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng con người. Rau quả không chỉ cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng cần thiết mà còn giúp cho quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng khác một cách dễ dàng. Nói khác hơn rau quả là thành phần không thể thiếu trong dinh dưỡng con người.... Do tâm lí người Việt Nam từ xưa đến nay không thích dùng các sản phẩm thực phẩm từ rau quả được qua chế biến công nghiệp nhằm mang mục đích dự trữ, kéo dài thời gian sử dụng nên hầu như ngành công nghiệp đồ hộp của nước ta chỉ mới phát triển trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đời sống. Ngày nay rau quả không chỉ được sử dụng ở dạng tươi mà còn được chế biến thành nhiều loại sản phẩm khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các loại nước quả.

Hiện nay trên thị trường nước ta xuất hiện rất nhiều loại nước quả với xuất xứ khác nhau có cả sản phẩm trong nước lẫn nhập khẩu từ bên ngoài. Các nhà sản xuất thực phẩm của Việt Nam đang dần cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài do có lợi thế về nguồn nguyên liệu khá phong phú. Từ những quả dứa ở các vùng miền nổi tiếng ở nước ta đã cho ra đời một loại sản phẩm nước quả mới, khá hấp dẫn đối với người tiêu dùng, đó là nước dứa ép.

Tuy nhiên là sản phẩm mới ra đời nên cũng còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu để tìm ra hướng khắc phục nhằm hoàn thiện hơn sản phẩm. Những hạn chế mà sản phẩm gặp phải là thời gian bảo quản còn ngắn, hương vị tự nhiên của sản phẩm khó giữ được trong suốt quá trình bảo quản, và giá thành của sản phẩm còn khá cao. Do vậy yêu cầu đặt ra là tìm biện pháp để cải thiện hương vị cũng như kéo dài thời gian bảo quản cho sản phẩm nước dứa ép, đồng thời cũng tìm cách hạ giá thành cho sản phẩm.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1

1.1. Giới thiệu sản phẩm nước dứa 1

1.2. Bao gói và nhãn hàng hóa 2

1.3. Bảo quản và sử dụng 2

1.4. Tiêu chuẩn chất lượng (TCVN 1549_1994) 3

1.5. Một số công ty sản xuất nước dứa tại việt nam 4

1.6. Một số sản phẩm nước dứa trên thị trường việt nam 8

CHƯƠNG II: LẬP LUẬN KINH TẾ VÀ KĨ THUẬT 13

2.1. Lập kinh tế 13

2.2. Lập lập kỹ thuật 14

CHƯƠNG III : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 21

3.1. Quy trình công nghệ 21

3.2.Thuyết minh quy trình công nghệ 22

CHƯƠNG IV: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 29

4.1. Lập kế hoạch sản xuất 29

4.1.1.Thời vụ thu nhập nguyên liệu: 29

4.1.2.Biểu đồ sản xuất 29

4.1.3. Chương trình sản xuất 30

4.1.4. Tính năng suất dây chuyền 30

4.2. Tính cân bằng vật chất cho sản phẩm 30

4.2.1. Nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất 32

4.2.2. Tính số chai, nắp, thùng cho dây chuyền sản xuất 38

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40


Rau quả đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng con người. Rau quả không chỉ cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng cần thiết mà còn giúp cho quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng khác một cách dễ dàng. Nói khác hơn rau quả là thành phần không thể thiếu trong dinh dưỡng con người.... Do tâm lí người Việt Nam từ xưa đến nay không thích dùng các sản phẩm thực phẩm từ rau quả được qua chế biến công nghiệp nhằm mang mục đích dự trữ, kéo dài thời gian sử dụng nên hầu như ngành công nghiệp đồ hộp của nước ta chỉ mới phát triển trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đời sống. Ngày nay rau quả không chỉ được sử dụng ở dạng tươi mà còn được chế biến thành nhiều loại sản phẩm khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các loại nước quả.

Hiện nay trên thị trường nước ta xuất hiện rất nhiều loại nước quả với xuất xứ khác nhau có cả sản phẩm trong nước lẫn nhập khẩu từ bên ngoài. Các nhà sản xuất thực phẩm của Việt Nam đang dần cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài do có lợi thế về nguồn nguyên liệu khá phong phú. Từ những quả dứa ở các vùng miền nổi tiếng ở nước ta đã cho ra đời một loại sản phẩm nước quả mới, khá hấp dẫn đối với người tiêu dùng, đó là nước dứa ép.

Tuy nhiên là sản phẩm mới ra đời nên cũng còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu để tìm ra hướng khắc phục nhằm hoàn thiện hơn sản phẩm. Những hạn chế mà sản phẩm gặp phải là thời gian bảo quản còn ngắn, hương vị tự nhiên của sản phẩm khó giữ được trong suốt quá trình bảo quản, và giá thành của sản phẩm còn khá cao. Do vậy yêu cầu đặt ra là tìm biện pháp để cải thiện hương vị cũng như kéo dài thời gian bảo quản cho sản phẩm nước dứa ép, đồng thời cũng tìm cách hạ giá thành cho sản phẩm.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1

1.1. Giới thiệu sản phẩm nước dứa 1

1.2. Bao gói và nhãn hàng hóa 2

1.3. Bảo quản và sử dụng 2

1.4. Tiêu chuẩn chất lượng (TCVN 1549_1994) 3

1.5. Một số công ty sản xuất nước dứa tại việt nam 4

1.6. Một số sản phẩm nước dứa trên thị trường việt nam 8

CHƯƠNG II: LẬP LUẬN KINH TẾ VÀ KĨ THUẬT 13

2.1. Lập kinh tế 13

2.2. Lập lập kỹ thuật 14

CHƯƠNG III : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 21

3.1. Quy trình công nghệ 21

3.2.Thuyết minh quy trình công nghệ 22

CHƯƠNG IV: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 29

4.1. Lập kế hoạch sản xuất 29

4.1.1.Thời vụ thu nhập nguyên liệu: 29

4.1.2.Biểu đồ sản xuất 29

4.1.3. Chương trình sản xuất 30

4.1.4. Tính năng suất dây chuyền 30

4.2. Tính cân bằng vật chất cho sản phẩm 30

4.2.1. Nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất 32

4.2.2. Tính số chai, nắp, thùng cho dây chuyền sản xuất 38

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: