THIẾT KẾ MÁY BẾ TRÒN THÙNG CARTON (Nguyễn Hồng Trung)1.    Đầu đề luận văn:

Thiết kế máy bế tròn thùng carton

(Design of the rotary die cutting machine)

Số liệu: Máy dài 740 mm x rộng 570 mm x cao 385 mm

Năng suất: 60 tấm/ phút. Kích thước giấy cắt được là 350 mm x 220mm

Máy làm việc 8h/ca, 1 năm làm việc 300 ngày

Công suất yêu cầu của máy bế là 0.237 kW

2.    Nhiệm vụ:

- Tính toán và thiết kế máy bế thùng carton

- Thiết kế hệ thống hút chân không

- Mô phỏng khuôn bế và thành phẩm

- Phương án bảo dưỡng và vận hành an toàn cho hệ thống máy

Số lượng bản vẽ A0: 9 bản

Số lượng bản vẽ A1: 5 bản

Số lượng bản vẽ A2: 5 bản

Số lượng bản vẽ A3: 3 bảnLINK DOWNLOAD1.    Đầu đề luận văn:

Thiết kế máy bế tròn thùng carton

(Design of the rotary die cutting machine)

Số liệu: Máy dài 740 mm x rộng 570 mm x cao 385 mm

Năng suất: 60 tấm/ phút. Kích thước giấy cắt được là 350 mm x 220mm

Máy làm việc 8h/ca, 1 năm làm việc 300 ngày

Công suất yêu cầu của máy bế là 0.237 kW

2.    Nhiệm vụ:

- Tính toán và thiết kế máy bế thùng carton

- Thiết kế hệ thống hút chân không

- Mô phỏng khuôn bế và thành phẩm

- Phương án bảo dưỡng và vận hành an toàn cho hệ thống máy

Số lượng bản vẽ A0: 9 bản

Số lượng bản vẽ A1: 5 bản

Số lượng bản vẽ A2: 5 bản

Số lượng bản vẽ A3: 3 bảnLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: