Thiết kế máy cán thép vuông (Bá Văn Sơn Hà)1.3.2.Đặc Điểm Của Quá Trình Cán

Cán kim loại có thể tiến hành ở trạng thái nóng hoặc nguội

Cán nóng có ưu điểm: Tính dẻo của kim loại cao nên biến dạng xảy ra dễ dàng nhưng chất lượng bề mặt kém vì tồn tại vảy sắt trên bề mặt phôi nung. Vì vậy cán nóng dùng để cán phôi, cán thô tấm dày, cán thép hợp kim

Cán nguội thì chất lượng bề mặt tốt hơn song khó biến dạng nên chỉ dùng để cán tinh, cán tấm mỏng, dải hoặc kim loại mềm

1.3.3 Sản Phẩm Cán :

Sản phẩm thép cán rất đa dạng, được phân làm 4 dạng chình: dạng hình, dạng tấm, dạng ống và dạng đặc biệt

+  Thép hình : các sản phẩm loại thép hình chia ra hai dạng

Dạng đơn giản gồm : Thanh, thỏi có tiết diện tròn, vuông, lục giác, chữ nhật, bán nguyệt...


1.3.2.Đặc Điểm Của Quá Trình Cán

Cán kim loại có thể tiến hành ở trạng thái nóng hoặc nguội

Cán nóng có ưu điểm: Tính dẻo của kim loại cao nên biến dạng xảy ra dễ dàng nhưng chất lượng bề mặt kém vì tồn tại vảy sắt trên bề mặt phôi nung. Vì vậy cán nóng dùng để cán phôi, cán thô tấm dày, cán thép hợp kim

Cán nguội thì chất lượng bề mặt tốt hơn song khó biến dạng nên chỉ dùng để cán tinh, cán tấm mỏng, dải hoặc kim loại mềm

1.3.3 Sản Phẩm Cán :

Sản phẩm thép cán rất đa dạng, được phân làm 4 dạng chình: dạng hình, dạng tấm, dạng ống và dạng đặc biệt

+  Thép hình : các sản phẩm loại thép hình chia ra hai dạng

Dạng đơn giản gồm : Thanh, thỏi có tiết diện tròn, vuông, lục giác, chữ nhật, bán nguyệt...
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: