THIẾT KẾ MÁY HÀN , CẮT TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH (Nguyễn Xuân Bình) (Thuyết minh + Bản vẽ)Sau một thời gian thực tập ở xí nghiệp cơ điên thuộc công ty điện lực III. Sau khi nghiên cứu các quá trình sản xuất của nhà máy. Có các đặc điểm đáng chú ý sau:

Xí nghiệp sản xuất chủ yếu các hộp bảo vệ công tơ điện. Khối lượng cắt thép tấm hàng năm rất lớn. Các phân xưởng cơ khí chủ yếu cắt bằng khí hàn. Năng xuất không cao, tạo môi trường độc hại cho công nhân. Trong quá trình trình cắt tôn dùng các loại máy dập kim loại do đó khó tự động hoá trong quá trình sản xuất. Công nhân làm việc nặng nhọc, lượng công nhân nhiều. Không linh hoạt trong khi sản phẩm thay đổi mẫu mã. 

Do đó  em có ý tưởng dùng máy hàn, cắt tự động, điều khiển bằng chương trình số. Tuy nhiên cắt bằng khí cắt, nhược điểm mép cắt không phẳng. Tuy nhiên  trong giai đoạn hiện nay có thể dùng cắt các tấm kim loại dày 20-40 mm là rất thuận lợi. Và hàn hồ quang điện với mọi vị trí trong không gian. Đây là tiền đề cho nghiên cứu chế tạo máy cắt lade sau này.


Sau một thời gian thực tập ở xí nghiệp cơ điên thuộc công ty điện lực III. Sau khi nghiên cứu các quá trình sản xuất của nhà máy. Có các đặc điểm đáng chú ý sau:

Xí nghiệp sản xuất chủ yếu các hộp bảo vệ công tơ điện. Khối lượng cắt thép tấm hàng năm rất lớn. Các phân xưởng cơ khí chủ yếu cắt bằng khí hàn. Năng xuất không cao, tạo môi trường độc hại cho công nhân. Trong quá trình trình cắt tôn dùng các loại máy dập kim loại do đó khó tự động hoá trong quá trình sản xuất. Công nhân làm việc nặng nhọc, lượng công nhân nhiều. Không linh hoạt trong khi sản phẩm thay đổi mẫu mã. 

Do đó  em có ý tưởng dùng máy hàn, cắt tự động, điều khiển bằng chương trình số. Tuy nhiên cắt bằng khí cắt, nhược điểm mép cắt không phẳng. Tuy nhiên  trong giai đoạn hiện nay có thể dùng cắt các tấm kim loại dày 20-40 mm là rất thuận lợi. Và hàn hồ quang điện với mọi vị trí trong không gian. Đây là tiền đề cho nghiên cứu chế tạo máy cắt lade sau này.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: