Thiết kế máy nhấn thuỷ lực 600T-6M (Nguyễn Hải Đăng) (Thuyết minh + Bản vẽ)Thiết kế máy nhấn thuỷ lực 600T-6M (Nguyễn Hải Đăng) (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:


Đồ án tốt nghiệp Khoa Cơ Khí

SVTH: Nguyễn Hải Đăng - Lớp: 97C1C Trang: 74

         LỜI NÓI ĐẦU                 1

Chương 1: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN

                  XUẤT         2

        1.1. giới thiệu sản phẩm         3

        1.2. quy trình công nghệ sản xuất         3

Chương 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN         5

        2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG DẺO 

    CỦA KIM LOẠI         6 

             2.1.1. Tính dẻo của kim loại         7

             2.1.2. Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo         8

             2.1.3. Biến dạng dẻo của kim laọi trong trạng thái nguội        11

        2.2.LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH UỐN           11

              2.2.1.Khái niệm        11

              2.2.2.Quá trình uốn                                     12

        2.3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỂ UỐN PHÔI THÉP        14

              2.3.1. Cơ sở tính toán        14

              2.3.2.Công thức        14

Chương 3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC           16

        3.1. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC        17

        3.2.PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU TRONG MỘT GIAI ĐOẠN

   TẠO HÌNH        17

        3.3. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỘNG HỌC        17

              3.3.1. Phương án 1        17

              3.3.2. Phương án 2        19

              3.3.3. Phương án 3        20

        3.4. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY        22

        3.5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC CHO MÁY        22

              3.5.1. Phân tích hoạt động của máy        22

              3.5.2. Tính toán lực ép cần thiết của máy        23

        3.6. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ CÁC PHẦN

    TỬ TRONG HỆ THỐNG        24

              3.6.1. Tính lực ép, áp suất, đường kính piston        25

              3.6.2. Tính chọn công suất bơm dầu        32

              3.6.3. Tính van an toàn        34

              3.6.4. Tính toán van cản        40

              3.6.5. Tính toán cho acqui dầu        43

              3.6.6. Chọn lựa van điều khiển        45

              3.6.7. Chọn lọc dầu cho hệ thống        46

              3.6.8. Tính toán ống dẫn dầu        49

              3.6.9. Tính công suất động cơ điện        50

              3.6.10. Tính toán thiết kế bể chứa dầu        50

 Chương 4. TÍNH TOÁN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU MÁY        54

        4.1. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO THÂN DAO TRÊN        55

        4.2. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO THÂN DAO DƯỚI           62

        4.3. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO CẦN PISTON        62

        4.4. TÍNH BỀ DÀY CHO THÀNH XI LANH        64

        4.5. TÍNH CHỌN VÍT ĐỂ GHÉP VÒNG CHẮN KHÍT        66

Chương 5. VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG        69

        5.1. KHẢ NĂNG GIA CÔNG CỦA MÁY        70

        5.2. VẬN HÀNH        70

        5.3. BẢO DƯỠNG        71
LINK DOWNLOADThiết kế máy nhấn thuỷ lực 600T-6M (Nguyễn Hải Đăng) (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:


Đồ án tốt nghiệp Khoa Cơ Khí

SVTH: Nguyễn Hải Đăng - Lớp: 97C1C Trang: 74

         LỜI NÓI ĐẦU                 1

Chương 1: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN

                  XUẤT         2

        1.1. giới thiệu sản phẩm         3

        1.2. quy trình công nghệ sản xuất         3

Chương 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN         5

        2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG DẺO 

    CỦA KIM LOẠI         6 

             2.1.1. Tính dẻo của kim loại         7

             2.1.2. Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo         8

             2.1.3. Biến dạng dẻo của kim laọi trong trạng thái nguội        11

        2.2.LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH UỐN           11

              2.2.1.Khái niệm        11

              2.2.2.Quá trình uốn                                     12

        2.3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỂ UỐN PHÔI THÉP        14

              2.3.1. Cơ sở tính toán        14

              2.3.2.Công thức        14

Chương 3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC           16

        3.1. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC        17

        3.2.PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU TRONG MỘT GIAI ĐOẠN

   TẠO HÌNH        17

        3.3. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỘNG HỌC        17

              3.3.1. Phương án 1        17

              3.3.2. Phương án 2        19

              3.3.3. Phương án 3        20

        3.4. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY        22

        3.5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC CHO MÁY        22

              3.5.1. Phân tích hoạt động của máy        22

              3.5.2. Tính toán lực ép cần thiết của máy        23

        3.6. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ CÁC PHẦN

    TỬ TRONG HỆ THỐNG        24

              3.6.1. Tính lực ép, áp suất, đường kính piston        25

              3.6.2. Tính chọn công suất bơm dầu        32

              3.6.3. Tính van an toàn        34

              3.6.4. Tính toán van cản        40

              3.6.5. Tính toán cho acqui dầu        43

              3.6.6. Chọn lựa van điều khiển        45

              3.6.7. Chọn lọc dầu cho hệ thống        46

              3.6.8. Tính toán ống dẫn dầu        49

              3.6.9. Tính công suất động cơ điện        50

              3.6.10. Tính toán thiết kế bể chứa dầu        50

 Chương 4. TÍNH TOÁN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU MÁY        54

        4.1. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO THÂN DAO TRÊN        55

        4.2. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO THÂN DAO DƯỚI           62

        4.3. TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHO CẦN PISTON        62

        4.4. TÍNH BỀ DÀY CHO THÀNH XI LANH        64

        4.5. TÍNH CHỌN VÍT ĐỂ GHÉP VÒNG CHẮN KHÍT        66

Chương 5. VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG        69

        5.1. KHẢ NĂNG GIA CÔNG CỦA MÁY        70

        5.2. VẬN HÀNH        70

        5.3. BẢO DƯỠNG        71
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: