Thiết kế máy sạc bắp - Hoàng Trung Nhân (Thuyết minh + Bản vẽ)1.    Tên đề tài:      

        Thiết kế máy sạc bắp


2.    Các số liệu ban đầu:

Bắp có vỏ bọc ngoài.

Không được làm vỡ hạt bắp.

3.    Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:


- Trình bày tổng quát về công việc thu hoạch bắp.

- Giới thiệu bắp trước khi sạc, sau khi sạc và các yêu cầu của máy sạc.

- Tìm hiểu các phương pháp sạc hiện đang được sử dụng. Chọn nguyên lý làm việc cho máy.

- Phân tích, chọn sơ đồ động của máy.

- Tính toán, chọn các thông số chủ yếu của máy.

- Tính toán thiết kế các bộ phận của máy, thiết kế toàn máy.

- Vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng máy.

 

4.    Các bản vẽ và đồ thị (ghi rõ tên các loại bản vẽ, đồ thị và kích thước)


- Bản vẽ sơ đồ của các phương pháp sạc đang dùng 1 A0

- Bản vẽ sơ đồ động của máy sạc thiết kế 1 A0

- Bản vẽ chung toàn  máy 1 A0

- Bản vẽ lắp các bộ phận máy 2 A0

- Bản vẽ chế tạo một số chi tiết 1 A01.    Tên đề tài:      

        Thiết kế máy sạc bắp


2.    Các số liệu ban đầu:

Bắp có vỏ bọc ngoài.

Không được làm vỡ hạt bắp.

3.    Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:


- Trình bày tổng quát về công việc thu hoạch bắp.

- Giới thiệu bắp trước khi sạc, sau khi sạc và các yêu cầu của máy sạc.

- Tìm hiểu các phương pháp sạc hiện đang được sử dụng. Chọn nguyên lý làm việc cho máy.

- Phân tích, chọn sơ đồ động của máy.

- Tính toán, chọn các thông số chủ yếu của máy.

- Tính toán thiết kế các bộ phận của máy, thiết kế toàn máy.

- Vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng máy.

 

4.    Các bản vẽ và đồ thị (ghi rõ tên các loại bản vẽ, đồ thị và kích thước)


- Bản vẽ sơ đồ của các phương pháp sạc đang dùng 1 A0

- Bản vẽ sơ đồ động của máy sạc thiết kế 1 A0

- Bản vẽ chung toàn  máy 1 A0

- Bản vẽ lắp các bộ phận máy 2 A0

- Bản vẽ chế tạo một số chi tiết 1 A0

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: