Thiết kế ô tô hệ thống phun xăng điện tử efi trên xe INOVA GChữ EFI ở phía sau thân của các ôtô đời mới và trên động cơ là chữ viết tắt của Electronic fuel injection, có nghĩa là hệ thống phun xăng điều khiển bằng điện tử. hệ thống này cung cấp xăng hỗn hợp khí một cách hoàn hảo . Tuy nhiên, tùy theo chế độ làm việc của ô tô mà EFI thay đổi tỷ lệ khí nhiên liệu để luôn luôn cung cấp cho động cơ một hỗn hợp khí tối ưu. Cụ thể ở chế độ khởi động trong thời tiết giá lạnh hỗn hợp khí được cung cấp giàu xăng hơn, sau khi động cơ đã đủ nhiệt độ vận hành hỗn hợp khí sẽ nghèo xăng hơn. ở chế độ cao tốc lại được cung cấp hỗn hợp khí giàu xăng trở lại.NỘI DUNG:


Chương 1: Tổng quan về hệ thống phun xăng

điện tử EFI………………………………………. 2

1.lịch sự phát triển của hệ thống phun xăng điển tử……………........ 2

1.1 Khái niệm về phun xăng điện tử………………………………… 2

1.2 Lịch sử phát triển………………………………………………... 3

1.3 Phân loại hệ thống phun xăng…………………………………… 5

1.3.1 Loại cis………………………………………………………… 5

1.3.2 Loại AFC………………………………………………………. 6

2. Hệ thống phun xăng điển tử EFI………………………………….. 7

2.1 Thành phần hòa khí……………………………………………… 7

2.2 Hệ thốngphun xăng điển tử EFI………………………………… 9

2.2.1 Hệ thống cung cấp nhiên liệu………………………………….  9

2.2.2 Hệ thống điều khiển điện tử……………………………………. 13

2.2.3 Hệ thống nạp khí……………………………………………….. 15

2.2.4 Hiệu chỉnh tỷ lệ khí hỗn hợp…………………………………… 16

Chương 2: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của

động cơ 1TR-FE dùng trên xe innova G…………. 18

1.  Giới thiệu chung về động cơ 1TR-FE……………………………... 18

2.  Sơ đồ cấu tạovà nguyên ký hoạt động của của động cơ 1TR-FE…. 20

2.1 Sơ đồ cấu tạo……………………………………………………… 21

2.2 Nguyên lý hoạt động……………………………………………… 22

Chương 3: Phân tích đặc điểm kết cấu của hệ thống 

phun xăng điện tử của động cơ 1TR-FE trên xe

innova G………………………………………….. 23

1.  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận chính………… ... 23

1.1 Bơm nhiên liệu…………………………………………………... 23

1.2 Bộ lọc nhiên liệu………………………………………………… 25

1.3 Bộ ổn định áp suất………………………………………………. 26

1.4 Vòi phun xăng điển tử…………………………………………… 27

1.5 Hệ thống kiểm soát hơi………………………………………….. 29

2. Hệ thống cung cấp không khí……………………………………… 30

2.1 Sơ đồ cung cấp không khí………………………………………... 30

2.2 Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí…………………..  30

2.2.1 Lọc không khí………………………………………………….. 30

2.2.2 Cổ họng gió……………………………………………………. 30

2.2.3 Ống góp hút và đường ống nạp………………………………… 31

3. Hệ thống điều khiển điển tử……………………………………….. 32

3.1 Nguyên lý chung…………………………………………………. 32

3.2 Các cảmbiến…………………………………………………….. 32

3.2.1 Cảm biến lưu lượng khí nạp……………………………………  32

3.2.2 Cảm biến nhiệt độ khí nạp……………………………………… 34

3.2.3 Cảm biến vị trí bướm ga……………………………………….. 35

3.2.4 cảm biến ô xy………………………………………………….. 37

3.2.5 cảm biến nhiệt độ nước làm mát………………………………. 38

3.2.6 Cảm biến vị trí trục cam……………………………………….. 39

3.2.7 Cảm biến vị trí trục khuỷu…………………………………….. 41

3.2.8 Cảm biến tiếng gõ……………………………………………… 42

3.2.9 Cảm biến bàn đạp chân ga……………………………………… 43

4. Hệ thống điều khiển ECU…………………………………………. 44

4.1 Chức năng của ECU……………………………………………… 45

4.2 Các bộ phận của ECU…………………………………………….  45

4.3 Các thông số hoạt động của ECU………………………………… 45

4.4 Các chế độ làm việc……………………………………………… 46

Chương 4 : Các hư hỏng thường gặp

và chẩn đoán……………………………………… 50

1.  Khái quát………………………………………………………….. 50

2.  Nguyên lý của hệ thống chẩn đoán……………………………….. 50

3.  Mã chẩn đoán……………………………………………………... 51

4.  Kiểm tra và xóa mã chẩn đoán……………………………………. 58

4.1Kiểm tra đèn báo “CHECK ENGINE”…………………………... 58

4.2 Phát mã chẩn đoán hư hỏng……………………………………… 58

4.3 Xóa các mã chẩn đoán hư hỏng………………………………….. 58

Đồ án môn học tính toán thiết kế ôtô http  ://w  ww.ebo  ok.edu  .v  n 4

Chương 5: Kết luận ………………………………60

Đánh giá kết quả

Tài liệu tham khảo

Mục lụcLINK DOWNLOADChữ EFI ở phía sau thân của các ôtô đời mới và trên động cơ là chữ viết tắt của Electronic fuel injection, có nghĩa là hệ thống phun xăng điều khiển bằng điện tử. hệ thống này cung cấp xăng hỗn hợp khí một cách hoàn hảo . Tuy nhiên, tùy theo chế độ làm việc của ô tô mà EFI thay đổi tỷ lệ khí nhiên liệu để luôn luôn cung cấp cho động cơ một hỗn hợp khí tối ưu. Cụ thể ở chế độ khởi động trong thời tiết giá lạnh hỗn hợp khí được cung cấp giàu xăng hơn, sau khi động cơ đã đủ nhiệt độ vận hành hỗn hợp khí sẽ nghèo xăng hơn. ở chế độ cao tốc lại được cung cấp hỗn hợp khí giàu xăng trở lại.NỘI DUNG:


Chương 1: Tổng quan về hệ thống phun xăng

điện tử EFI………………………………………. 2

1.lịch sự phát triển của hệ thống phun xăng điển tử……………........ 2

1.1 Khái niệm về phun xăng điện tử………………………………… 2

1.2 Lịch sử phát triển………………………………………………... 3

1.3 Phân loại hệ thống phun xăng…………………………………… 5

1.3.1 Loại cis………………………………………………………… 5

1.3.2 Loại AFC………………………………………………………. 6

2. Hệ thống phun xăng điển tử EFI………………………………….. 7

2.1 Thành phần hòa khí……………………………………………… 7

2.2 Hệ thốngphun xăng điển tử EFI………………………………… 9

2.2.1 Hệ thống cung cấp nhiên liệu………………………………….  9

2.2.2 Hệ thống điều khiển điện tử……………………………………. 13

2.2.3 Hệ thống nạp khí……………………………………………….. 15

2.2.4 Hiệu chỉnh tỷ lệ khí hỗn hợp…………………………………… 16

Chương 2: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của

động cơ 1TR-FE dùng trên xe innova G…………. 18

1.  Giới thiệu chung về động cơ 1TR-FE……………………………... 18

2.  Sơ đồ cấu tạovà nguyên ký hoạt động của của động cơ 1TR-FE…. 20

2.1 Sơ đồ cấu tạo……………………………………………………… 21

2.2 Nguyên lý hoạt động……………………………………………… 22

Chương 3: Phân tích đặc điểm kết cấu của hệ thống 

phun xăng điện tử của động cơ 1TR-FE trên xe

innova G………………………………………….. 23

1.  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận chính………… ... 23

1.1 Bơm nhiên liệu…………………………………………………... 23

1.2 Bộ lọc nhiên liệu………………………………………………… 25

1.3 Bộ ổn định áp suất………………………………………………. 26

1.4 Vòi phun xăng điển tử…………………………………………… 27

1.5 Hệ thống kiểm soát hơi………………………………………….. 29

2. Hệ thống cung cấp không khí……………………………………… 30

2.1 Sơ đồ cung cấp không khí………………………………………... 30

2.2 Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí…………………..  30

2.2.1 Lọc không khí………………………………………………….. 30

2.2.2 Cổ họng gió……………………………………………………. 30

2.2.3 Ống góp hút và đường ống nạp………………………………… 31

3. Hệ thống điều khiển điển tử……………………………………….. 32

3.1 Nguyên lý chung…………………………………………………. 32

3.2 Các cảmbiến…………………………………………………….. 32

3.2.1 Cảm biến lưu lượng khí nạp……………………………………  32

3.2.2 Cảm biến nhiệt độ khí nạp……………………………………… 34

3.2.3 Cảm biến vị trí bướm ga……………………………………….. 35

3.2.4 cảm biến ô xy………………………………………………….. 37

3.2.5 cảm biến nhiệt độ nước làm mát………………………………. 38

3.2.6 Cảm biến vị trí trục cam……………………………………….. 39

3.2.7 Cảm biến vị trí trục khuỷu…………………………………….. 41

3.2.8 Cảm biến tiếng gõ……………………………………………… 42

3.2.9 Cảm biến bàn đạp chân ga……………………………………… 43

4. Hệ thống điều khiển ECU…………………………………………. 44

4.1 Chức năng của ECU……………………………………………… 45

4.2 Các bộ phận của ECU…………………………………………….  45

4.3 Các thông số hoạt động của ECU………………………………… 45

4.4 Các chế độ làm việc……………………………………………… 46

Chương 4 : Các hư hỏng thường gặp

và chẩn đoán……………………………………… 50

1.  Khái quát………………………………………………………….. 50

2.  Nguyên lý của hệ thống chẩn đoán……………………………….. 50

3.  Mã chẩn đoán……………………………………………………... 51

4.  Kiểm tra và xóa mã chẩn đoán……………………………………. 58

4.1Kiểm tra đèn báo “CHECK ENGINE”…………………………... 58

4.2 Phát mã chẩn đoán hư hỏng……………………………………… 58

4.3 Xóa các mã chẩn đoán hư hỏng………………………………….. 58

Đồ án môn học tính toán thiết kế ôtô http  ://w  ww.ebo  ok.edu  .v  n 4

Chương 5: Kết luận ………………………………60

Đánh giá kết quả

Tài liệu tham khảo

Mục lụcLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: